N2A03 : มหัศจรรย์เชียงราย เชียงแสน ดอยตุง แอ่วม่วนที่เที่ยวใหม่ ไร่บุญรอด บ้านดำ 4D3N

2315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N2A03 :  มหัศจรรย์เชียงราย เชียงแสน ดอยตุง แอ่วม่วนที่เที่ยวใหม่ ไร่บุญรอด บ้านดำ 4D3N   เที่ยวสุขใจไปเชียงราย เชียงแสน เปิดประสบการณ์สถานที่เที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร
ทริปเจาะลึกเชียงราย เที่ยวครบรส ท่องแดนเหนือสุดสยามไม่ซ้ำใคร เยือนถิ่นเด่น สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ เชียงแสน บ้านดำ ไร่บุญรอด8
MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   

ณ “ เชียงราย ดินแดนแห่งศิลปะและธรรมชาติ ” เที่ยวเชียงแสน เชียงราย เยือนถิ่นดอยเหนือสุดแดนสยาม ท่องไปกับสถานที่อันซีนมากมาย อาทิ วัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์หลวง เที่ยวสวรรค์ที่สัมผัสได้ ณ วัดร่องขุน ละลานตากับเสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมสีดำ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตระการตาสวนไม้และทุ่งดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยตุง และ ไร่บุญรอด เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ” 

กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

เดือนมกราคม 2557          :   09-12 , 16-19 , 23-26                
เดือนกุมภาพันธ์ 2557      :  ฉลองวันวาเลนไทน์ 13-16 , วันมาฆบูชา 14-17
เดือนมีนาคม 2557            :   06-09 , 13-16 , 20-23 , 27-30    
เดือนเมษายน 2557           :   วันจักรี  04-07  วันสงกรานต์  10-13 , 24-27   
เดือนพฤษภาคม 2557      :   วันฉัตรมงคล  02-05 , 22-25     
เดือนมิถุนายน 2557         :    05-08 , 26-29
เดือนกรกฎาคม 2557       :   วันเข้าพรรษา (วันอาฬหบูชา)  11-14 ,  24-27        
เดือนสิงหาคม 2557          :    วันแม่แห่งชาติ 14-17 , 28-31
เดือนกันยายน 2557         :    04-07 , 18-21                           
เดือนตุลาคม 2557            :     02-05 , วันออกพรรษา 23-26
เดือนพฤศจิกายน 2557   :    13-16 , 27-30                          
เดือนธันวาคม 2557          :    วันพ่อแห่งชาติ 04-07  วันปีใหม่ 30 – 02 ม.ค 58


                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - เชียงราย

18:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์


                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - พระธาตุจอมกิตติ - วัดพระธาตุผาเงา - วัดเจดีย์หลวง

06:00 น.    ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงราย แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
07:00 น.    จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นสร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากแห่งหนึ่ง พร้อมให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ  
08:00 น.    เดินทางต่อสู่ เมืองเชียงแสน เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่อันเป็นรอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย , แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนี้ อิสระเชิญท่านนมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน และถ่ายภาพคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย        
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนเนินเขานอกกำแพง สร้างสมัยเดียวกับ พระธาตุจอมทองของเชียงรายเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ก่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน
14:00 น.    นำท่านไหว้พระ วัดพระธาตุผาเงา สถานที่ปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่ 143 ไร่ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งของพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ
15:00 น.    เยี่ยมชม วัดเจดีย์หลวง วัดนี้เดิมสันนิษฐานว่าคือ “วัดพระหลวง” เป็นวัดสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในเมืองโบราณเชียงแสน พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพญามังราย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1887 ภายในวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่สูง 88 ม. ตั้งอยู่บนฐานกว้าง 24 ม.ถือเป็นเจดีย์ทรงระฆังล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน
16:00 น.   จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ เมืองเชียงแสน หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน คืนนี้ นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์


                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  แม่สาย - ดอยตุง - หอพระราชประวัติ - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ตลาดไนท์เชียงราย

07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 น.    นำทุกท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย ไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากและของที่ระลึกรวมถึงสินค้านานา ชนิดจากประเทศจีน , รัฐเซีย ,พม่า จากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ฝั่ง ประเทศพม่า จังหวัด ท่าขี้เหล็ก ชมความเป็นอยู่ของชาวพม่าและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด ตามอัธยาศัย
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ดอยตุง
14:00 น.    เดินทางถึง ดอยตุง นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสีหลายพันธุ์กับพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอันทรงคุณค่าโดยฝีมือของ คุณมีเซี่ยม ยิปอินซอย ชื่อผลงาน “ ความต่อเนื่อง ” ชม พระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยที่ลงตัวมาก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่ เมืองเชียงราย
16:00 น.    ชม บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ บ้านดำ ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น
17:00 น.    จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ เมืองเชียงราย หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร
20:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงราย อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์


                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
หอนาฬิกาเชียงราย - วัดพระแก้ว - ไร่บุญรอด - กรุงเทพฯ

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางต่อ
08:00 น.    นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาเชียงราย ที่มีความวิจิตรตระการตา เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่วัดร่องขุน
08:30 น.    นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมือง ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
09:00 น.     เดินทางต่อสู่ ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ที่มีพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกข้าวบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ บนพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่
11:00 น.     ถึง บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
12:00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18:00 น.    ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
22:00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 6,999 บาท (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ  1,500 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++  เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ     500    บาท  ++

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ชียงราย  เมืองเชียงแสน / อำเภอเมืองเชียงราย ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                       ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้