N4A02 : มหัศจรรย์เจาะลึกเขาค้อ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่กิจกรรมธรรมชาติบำบัด 2D1N

9788 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N4A02 : มหัศจรรย์เจาะลึกเขาค้อ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่กิจกรรมธรรมชาติบำบัด 2D1N

   เที่ยวสุขใจไปเพชรบูรณ์ เขาค้อ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ทริปเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสุขภาพ คอร์ดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกาย สบายใจ ท่ามกลางบรรยากาศสุดสดชื่น 
8
MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน   

ณ “ เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งขุนเขางาม ” ขึ้นเขาค้อ ท่องทั่วเจาะลึกสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เอนกายสบายๆท่ามกลางธรรมชาติ สู่ กิจกรรมธรรมชาติบำบัด เข้าคอร์ดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เยี่ยมชมความงาม ณ พระ  ตำหนักเขาค้อ พระบรมธาตุ ฐานอิทธิ ชมน้ำตกศรีดิษฐ์ อลังการพระธาตุผา(ซ่อน)แก้ว ก่อนกลับนมัสการพระพุทธชินราช เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐานโดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

”    


กำหนดการเดินทาง   :   กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com  
 
                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
  กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - เนินมหัศจรรย์ - พระตำหนักเขาค้อ - หอสมุดนานาชาติ - ฐานอิทธิ -อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - กิจกรรมสนุกกับดาว
07:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1) และเครื่องดื่ม
11:00 น.    ถึง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี  ชิมไก่ย่างชื่อดังแบบอร่อยถึงที่กับต้นตำหรับ
12:00 น.    หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวต่อสู่ เขาค้อ ระหว่างทางผ่านบริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหมายเลข 2258 ถนนสายนางั่ว-สะเดาพงษ์ นำท่านพิสูจน์ความพิศวงของ เนินมหัศจรรย์ โดยในขณะที่เราจอดรถและดับเครื่อง รถจะถอยหลังขึ้นเนินได้เองปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดจากภาพลวงตาเพราะในความเป็นจริงเมื่อวัดระดับความสูงของพื้นที่สองจุดแล้ว ความสูงของเนินจะมีระดับต่ำกว่าช่วงที่เป็นทางขึ้น
14:00 น.    เดินทางถึง เขาค้อ เยี่ยมชม พระตำหนักเขาค้อ พระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร ประกอบด้วยอาคารลักษณะรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก อาคารมีลักษณะโค้ง 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ห้องใหญ่ ซึ่งเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องพระราชทานเลี้ยง ซึ่งมีห้องครัวอยู่ทางด้านหน้า , ห้องเสวย , ห้องเข้าเฝ้าและห้องโถงใหญ่ ตามลำดับ นอกจากนั้นชั้นล่างยังเป็นห้องบรรทมของของสมเด็จย่า , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และพระสวามีตามลำดับ บริเวณด้านหน้าพระตำหนัก มีสวนหย่อม และแปลงไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิดตกแต่งเป็นสวนลักษณะวงกลม
15:00 น.    นำท่าน Check In ณ KHAO KHOR TALAYPU RESORT หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ
15:30 น.    จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อสู่ หอสมุดนานาชาติ หอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสงภายใน เก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และบริเวณรอบนอกของหอสมุดนานาชาติ มีสวนดอกไม้เมืองหนาวที่งดงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้เมืองหนาวที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของ อ.เขาค้อ ด้วย
16:00 น.     จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนการ สู้รบ ปัจจุบันจัดให้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบตั้งอยู่มากมาย เช่น เครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 รถสายพานลำเลียงพล ปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวน 2  กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอกฯลฯ และจุดนี้ท่านยังสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ไม่แพ้จุดใดๆ
17:00 น.    มุ่งหน้าสู่ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนทั้งหลัง จากนั้นนำชม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เชิญท่านตีระฆังร้อยใบ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
18:00 น.    บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหารพื้นเมือง อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติสไตล์พื้นเมืองเหนือแท้ๆ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก
20:00 น.    ถึงที่พักนำท่านสนุกกับ กิจกรรมสนุกกับดาว สังเกตุดวงดาวทิศต่างๆ ฝึกการใช้สมาธิ ทำจิตใจให้สงบนิ่ง ท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีอันเงียบสงบ หลังจบกิจกรรมเชิญท่านเข้าที่พัก หลับฝันดีไปกับอากาศบริสุทธิ คืนนี้ ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - น้ำตกศรีดิษฐ์ - ไร่บีเอ็น - วัดพระธาตุผาแก้ว - กรุงเทพฯ
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านสู่ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
08:00 น.    นำท่านไปชม ไร่เกษตรกรรมธรรมชาติ เก็บผักพืชพรรณ ด้วยตัวท่านเอง ( หากต้องการเก็บผัก มีค่าใช้จ่ายต่างหากเพิ่มเติม )
10:00 น.    จากนั้นร่วม วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน ตามหลักทฤษฎีโบราณว่าแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจำตัวอะไร ก่อนรับฟังบรรยายเสวนาเรื่องการกิน การรับประทานอาหารผักพื้นบ้านสมุนไพร “ กินอย่างไรให้ห่างไกลโรค ”
11:00 น.    สมควรแก่เวลาให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ
11:30 น.    นำท่านเดินทางไปสัมผัสความชุ่มชื่นของผืนป่าบริเวณ น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปี เดิมเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่ม ผกค. เนื่องจากเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในป่าที่ค่อนข้างลึก เหมาะสำหรับการหลบซ่อนตัว กลุ่มผกค. จึงยึดเอาน้ำตกศรีดิษฐ์เป็นที่อยู่ที่กินสำหรับการดำรงชีวิตในป่า ซึ่งยังปรากฎหลักฐาน และสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างของอยู่ในบริเวณน้ำตก เช่น ครกตำข้าวขนาดใหญ่ที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น อิสระให้ท่านนั่งพักผ่อนพร้อมเก็บภาพทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย และก่อนกลับแวะเลือกซื้อของฝากจากชาวเขา อาทิ เสื้อผ้า หมวกไหมพรมกันหนาว ตุ๊กตา และของเล่นพื้นเมืองต่างๆ 
12:30 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านไปแวะซื้อของฝาก
13:30 น.    นำท่านไปยัง ไร่บีเอ็น สถานที่จำหน่ายของที่ระลึกและผลผลิตทางการเกษตรเมืองหนาว ที่นี่มีการจัดสวนตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกพร้อมเก็บภาพความงามได้ตามอัธยาศัย
14:00 น.    จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว เดิมชื่อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยเมื่อได้เดินชมรอบๆวัดจะให้บรรยากาศดุจสรวงสวรรค์เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันป็นทิวเขารียงรายสูงตระหง่าน นำท่านขึ้นไปสักการะพระธาตุพร้อมชมทิวทัศน์ 360 องศา อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
15:00 น.     สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
21:00 น.    เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์  
อัตราค่าบริการ :

• ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ  4,799  บาท (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ 800 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

++  เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ปีใหม่ , สงกรานต์ กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง    ++อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน ที่เขาค้อ KHAO KHOR TALAYPU RESORT หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน พัดลม น้ำอุ่น )
• ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ


 
 


 ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ" มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                 ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8

บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์เพชรบูรณ์,ทัวร์พิษณุโลก,เที่ยวเพชรบูรณ์,เที่ยวพิษณุโลก,ทัวร์เขาค้อ,ทัวร์ภูทับเบิก,ทัวร์ภูหินร่องกล้า,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,ภูหินร่องกล้า,น้ำหนาว,ภูทับเบิก,ทุ่งแสลงหลวง,
วัดพระธาตุผาแก้ว,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์ภาคเหนือ,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทะเลหมอกเขาค้อ,พระบรมธาตุเจดีย์,วัดพระธาตุผาแก้ว,ภูทับเบิก
แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก,วัดป่าภูทับเบิก,โรงเรียนการเมืองการทหาร,กังหันน้ำ,เมืองพิษณุโลก,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ,พระตำหนักเขาค้อ,หอสมุดนานาชาติ,ฐานอิทธิ,อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก,น้ำตกศรีดิษฐ์,ไร่บีเอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว
 บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์เพชรบูรณ์,ทัวร์พิษณุโลก,เที่ยวเพชรบูรณ์,เที่ยวพิษณุโลก,ทัวร์เขาค้อ,ทัวร์ภูทับเบิก,ทัวร์ภูหินร่องกล้า,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,ภูหินร่องกล้า,น้ำหนาว,ภูทับเบิก,ทุ่งแสลงหลวง,
วัดพระธาตุผาแก้ว,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์ภาคเหนือ,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทะเลหมอกเขาค้อ,พระบรมธาตุเจดีย์,วัดพระธาตุผาแก้ว,ภูทับเบิก
แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก,วัดป่าภูทับเบิก,โรงเรียนการเมืองการทหาร,กังหันน้ำ,เมืองพิษณุโลก,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ,พระตำหนักเขาค้อ,หอสมุดนานาชาติ,ฐานอิทธิ,อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก,น้ำตกศรีดิษฐ์,ไร่บีเอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้