N2A01 : มหัศจรรย์เชียงใหม่ ทริปแอ่วม่วน ขึ้นดอยอินทนนท์ เจาะลึกที่เที่ยวใหม่ในเมือง 4D3N

6794 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N2A01 : มหัศจรรย์เชียงใหม่ ทริปแอ่วม่วน ขึ้นดอยอินทนนท์ เจาะลึกที่เที่ยวใหม่ในเมือง 4D3N

   เที่ยวสุขใจไปเชียงใหม่ ทริปขึ้นดอย แอ่วเมือง เปิดประสบการณ์ม่วน เที่ยวที่ใหม่ไม่ซ้ำใคร

ทริปเที่ยวครบรส เจาะลึกเมืองเชียงใหม่ ขึ้นดอยอินทนนท์ ชมธรรมชาติสวย น้ำตก ภูเขา
ตื่นตาศิลปะ สถาปัตยกรรม ชิมของอร่อยพื้นเมือง
 
8
MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   

ณ “ เมืองเชียงใหม่ นครพิงค์ล้านนาไทย ” เที่ยวสนุกครบรส พักผ่อนสบาย ชมความงามผลงานธรรมชาติสร้าง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อลังการทะเลหมอกยามเช้า หนาวสุดในสยาม สักการะพระธาตุเจดีย์คู่ ชมน้ำตกสวย วชิรธาร สิริภูมิ ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง เที่ยววอร์คสตรีทฮิปแนวใหม่ ใจกลางเมือง ถนนนิมาน เหมินทร์ ตื่นตางานภาพวาดจิตรกรรม 3 มิติ ณ Art in Paradise ช้อปปิ้งแนวๆที่ The Harbour จุใจของฝากพื้นเมือง ที่ กาดต้นพะยอม กาดหลวงวโรรส อุดหนุนสินค้าชาวเขาที่ศูนย์ศิลปาชีพ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้ 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 
 
18:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR    คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  เชียงใหม่ - จุดชมวิวดอยอินทนนท์ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
พระธาตุภพลภูมิสิริ - สถานีเกษตรโครงการหลวง - น้ำตกสิริภูมิ - น้ำตกวชิรธาร
 
06:00 น.    ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1)  ห้องอาหาร                      
08:00 น.    หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นำท่านชมวิวทะเลหมอก 
 จุดชมวิวดอยอินทนนท์ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างไกลของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมเหนือหุบเขาสวยงามมาก
09:00 น.    จากนั้นท่องเที่ยวต่อสู่จุดที่สูงที่สุดของประเทศ  หรือ ยอดดอยอินทนนท์ ดอยที่มีสมญาณามว่าหลังคาแห่งสยาม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่า และมาสิ้นสุดที่นี่ จากความสูงที่ยอดดอย 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลและเป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วย มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งป่าดงดิบ และป่าสน ป่าเบญจพรรณ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
10:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ  พระธาตุนภพลภูมิสิริ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน 
ดอยอินทนนท์ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้  จุดชมวิวบนพระธาตุ
11:00 น.   จากนั้นนำท่านไปชมดอกไม้เมืองหนาวภายใน สถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ อีกหนึ่งสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว พืชผัก ไม้ผล รวมถึงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูงมาวิจัย และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงามรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปชม น้ำตกสิริภูมิ  น้ำตกคู่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นทางยาวสวยงาม เดิมเรียกว่า เลาลึ ตามชื่อหมู่บ้านม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆ ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
12:00 น.   บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านชมความอลังการของ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่กลาง  มีต้นกำเนิดอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
15:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเชียงใหม่
17:00 น.    ถึง เชียงใหม่ นำท่าน Check In เข้าที่พัก หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.    จากนั้นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ (3) สไตล์ขันโตกดินเนอร์ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองทางเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
21:00 น.    หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  กาดต้นพยอม - วัดพระสิงห์ - บ้านบ่อสร้าง - Art in Paradise - ถนนนิมมานฯ - The Harbour - ตลาดไนท์
 
08:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร 
09:00 น.     นำท่านไปยัง กาดต้นพยอม ชิมอาหารเหนือในกาดคนเมืองแท้ๆยามเช้า พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย
10:00 น.     จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ วัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ซึ่งประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ พระคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ของชาวล้านนา ให้ท่านสักการะขอพรพระศักดิ์เพื่อเป็นสิริมงคล
11:00 น.      นำท่านไปยัง บ้านบ่อสร้าง ชมงานศิลปะเพ้นท์ร่ม สินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว เชิญท่านเลือกซื้อร่มบ่อสร้าง เป็นที่ระลึกฝากแด่คนทางบ้าน   
12:30 น.     บริการอาหารกลางวัน (5)  ห้องอาหาร ชิมข้าวซอยร้านอร่อยชื่อดังของเมืองเชียงใหม่
14:00 น.     หลังอาหารเดินทางต่อสู่ โลกแห่งจินตนาการ Art in Paradise พิพิธภัณฑ์จิตรกรรม 3 มิติ แห่งแรกในเชียงใหม่ ที่จัดแสดงศิลปะเก๋ๆ รวบรวมภาพวาด 3 มิติ เอาไว้มากมาย นำท่านสัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริงโดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยจิตรกรชาวเกาหลี
16:00 น.     นำท่านเยี่ยมชม ถนนนิมานเหมินทร์ ย่านฮิปสรีทชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหารแนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์
17:00 น.     นำท่านสู่ The Harbour ท่าเรือแห่งเมืองเชียงใหม่ใกล้ดอยสุเทพ ชม Community Mall ที่ออกแบบทันสมัย ด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะแบบโรมัน มีอาคารรูปทรงประภาคาร ร้านรวงต่างๆตกแต่งสวยงามหลากหลายประเภทบริการ ทั้งร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านขายชา กาแฟ นม ขนมหวาน ฯลฯ  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าเก๋ๆมากมาย ตามอัธยาศัย
18:00 น.     บริการอาหารเย็น (6)  ห้องอาหาร
19:00 น.     หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงใหม่ :  ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) 
อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
  กาดหลวงวโรรส - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 น.    นำท่านไปยัง กาดหลวงวโรรส เลือกซื้อผักและผลไม้สดๆ อาทิ สตอเบอร์รี่ ฟักแม้ว น้ำพริกหนุ่ม แค๊ปหมู บ๋วย ท้อดอง และจุใจ กับการช้อปปิ้ง สินค้าเมืองเหนืออื่นๆ ฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย
09:00 น.    ก่อนอำลาเชียงใหม่นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุเจดีย์หลวง องค์ใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
10:00 น.    จากนั้นไปอุดหนุนสินค้าชาวไทยภูเขา ณ ศูนย์ศิลปาชีพมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ที่นี่จำหน่ายสินค้ามูลนิธิ จากฝีมือชาวบ้านในศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ และเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูป หมูยอ หมูแหนม ไส้กรอกรมควัน ฯลฯ 
11:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8)  ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารเหนือรสอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติสุดสบาย 
12:00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ 
18:00 น.    ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
22:00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **
อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ     6,999   บาท    (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ   1,200   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++ เทศกาลปีใหม่ เพิ่มท่านละ 500  บาท ++

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
 


 ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ" มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                 ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้