N4A03 : มหัศจรรย์ไปภู ดูวิวที่ภูหินร่องกล้า โต้ลมหนาวนอนนับดาว @ เขาค้อ ภูทับเบิก 3D2N

15750 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N4A03 :  มหัศจรรย์ไปภู ดูวิวที่ภูหินร่องกล้า โต้ลมหนาวนอนนับดาว @ เขาค้อ ภูทับเบิก 3D2N

 
 
 เที่ยวสุขใจไปภู ดูวิวที่ภูหินร่องกล้า โต้ลมหนาวนอนนับดาว @ เขาค้อ ภูทับเบิก

ทริปเดียวเที่ยวสองจังหวัด เพลินใจไปกับสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย สุดคุ้มกับสถานที่เด่น ของเมืองสองแควพิษณุโลก และเพชรบูรณ์
8
 

MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน  
ณ “ สองเมืองงาม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ” เที่ยวสบายจากพิษณุโลก นมัสการพระพุทธชินราช สู่ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เที่ยวลานหินแตก ไปต่อที่ เพชรบูรณ์ นอนดูดาวท้าลมหนาวบนภูทับเบิก อลังการดอยกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไหว้พระธาตุผาซ่อนแก้ว ขึ้นเขาค้อ ท่องทั่วสวิสเซอร์แลนด์ เอนกายสบายๆท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐานโดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

         ทัวร์เพชรบูรณ์,ทัวร์พิษณุโลก,เที่ยวเพชรบูรณ์,เที่ยวพิษณุโลก,ทัวร์เขาค้อ,ทัวร์ภูทับเบิก,ทัวร์ภูหินร่องกล้า,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,ภูหินร่องกล้า
           
กำหนดการเดินทาง   :   กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 
 
           วันแรก
 ของการเดิน
ทาง :         
       
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - โรงเรียนการทหาร - กังหันน้ำ  ภูทับเบิก
 
05:00 น.
  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดย
รถตู้ VIP ปรับอากาศ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
12:30 น.    ถึง เมืองพิษณุโลก บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
14:30 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเที่ยวชม ลานหินแตก ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหินที่มีลักษณะมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้น บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ความลึกของร่องหินแตกเหล่านั้นไม่สามารถจะคะเนได้ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตก ยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิน และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ 
15:00 น.    นำท่านท่องเที่ยวไปยังความงดงามทางด้านประวัติศาตร์ โรงเรียนการเมืองการทหาร บริเวณนี้มีสภาพเป็นป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริเวณโรงเรียน จะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล
15:30 น.    จากนั้นนำท่านชม กังหันน้ำ ที่ใช้หล่อเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูหินร่องกล้าออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กังหันน้ำนี้ใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครกกระเดื่องตำข้าวซึ่ง เปรียบเสมือนโรงสีข้าวของ ผกค. จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ภูทับเบิก
17:00 น.     เดินทางถึง ภูทับเบิก บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
18:00 น.    หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทภูทับเบิก อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ท่านสามารถนอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอยที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก - จุดวิวทะเลหมอก
วัดพระธาตุผาแก้ว
- เขาค้อ 
- กาแฟร้านดัง Route 12

 
 
07.00 น.   
  อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00  น.   นำท่านเที่ยวชม ภูทับเบิก จุดที่ถือว่าสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร มีสภาพภูมิประเทศ
ที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา ป่าไม้ สายหมอก ไอหนาวและอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ ภูทับเบิก ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งความหนาวที่มีดาวเกลื่อนดิน นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาทะเลหมอกและไร่กะหล่ำปลี ณ จุดชมวิวภูทับเบิก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับไอหมอกที่ลอยผ่านมากระทบหน้า
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงท่ามกลางวิวสวย หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ
14:00 น.    จากนั้นนำท่านไปชิลล์กับบรรยากาศร้านกาแฟดังท่ามกลางขุนเขา บนเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ณ Route 12 หากใครได้ขับรถ ผ่านไปมาต้องสะดุดตากับการตกแต่งร้านสไตล์คันทรี่ที่ไม่เหมือนใคร ( ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการนี้ )
15:00 น.   จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว เดิมชื่อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยเมื่อได้เดินชมรอบๆวัดจะให้บรรยากาศดุจสรวง สวรรค์เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขา เรียงรายสูงตระหง่าน นำท่านขึ้นไปสักการะพระธาตุพร้อมชมทิวทัศน์ 360 องศา อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
17:00 น.    เดินทางถึง อำเภอเขาค้อ นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทเขาค้อ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านไปพักผ่อนกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  เก็บสตอร์เบอร์รี่ไฮโดรโพนิกส์สดจากต้น - สวนผักสลัดปลอดสารพิษ - พระบรมธาตุเจดีย์
พระตำหนักเขาค้อ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) - 
ไร่กำนันจุล
พระพุทธมหาธรรมราชา ใหญ่ที่สุดในโลก - กรุงเทพฯ
 

 
     07.00 น.
  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.   นำท่านไปสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนุกสนานกับการเก็บสตอร์เบอร์รี่ไฮโดรโพนิกส์สดจากต้น พร้อมสนุกกับการ เก็บผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ หลากชนิด อาทิ เช่น กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค ,เรดคลอรอล ,ปาสเตอร์ ฟิลล์เลย์ ,ครอส ,ตั้งโอ๋ ,ปวยเล้ง โดยท่านสามารถนำกลับบ้านเป็นของฝากถูกใจได้อีกด้วย
10:00 น.    นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศ
ศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เชิญท่านตีระฆังร้อยใบ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
11:00 น.    จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระตำหนักเขาค้อ พระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร ประกอบด้วยอาคารลักษณะรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก อาคารมีลักษณะโค้ง 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ห้องใหญ่ ซึ่งเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องพระราชทานเลี้ยง ซึ่งมีห้องครัว
อยู่ทางด้านหน้า , ห้องเสวย , ห้องเข้าเฝ้าและห้องโถงใหญ่ ตามลำดับ นอกจากนั้นชั้นล่างยังเป็นห้องบรรทมของของสมเด็จย่า , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และพระสวามีตามลำดับ บริเวณด้านหน้าพระตำหนัก มีสวนหย่อม และแปลงไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิดตกแต่งเป็นสวนลักษณะวงกลม
11:00 น.    จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก
ผกค.ในปี พ.ศ.2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนการ สู้รบ ปัจจุบันจัดให้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการสู้รบตั้งอยู่มากมาย เช่น เครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 รถสายพานลำเลียงพล ปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวน 2  กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอกฯลฯ และจุดนี้ท่านยังสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ไม่แพ้จุดใดๆ
11:30 น.    นำท่านสู่ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ อนุสาวรีย์แห่งนี้
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนทั้งหลัง
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
14:00 น.    แวะช้อปปิ้งสินค้าฝากคนทางบ้าน ณ ไร่กำนันจุล ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์สดจากไร่ ไร้สารพิษ อาทิ แยมผลไม้ น้ำผลไม้ 100%
15:00 น.    ก่อนอำลานำท่านขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี
16:00 น.    สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
20:00 น.    เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                           ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                  ** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ :

• ผู้ใหญ่ ท่านละ                 6,399     บาท   (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ     2,000     บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ ภูทับเบิก  / ที่ เขาค้อ ( ห้องละ 2 ท่าน พัดลม ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
 


                                                                                                             ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                             8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                             ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                             เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                               ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์เพชรบูรณ์,ทัวร์พิษณุโลก,เที่ยวเพชรบูรณ์,เที่ยวพิษณุโลก,ทัวร์เขาค้อ,ทัวร์ภูทับเบิก,ทัวร์ภูหินร่องกล้า,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,ภูหินร่องกล้า,น้ำหนาว,ภูทับเบิก,ทุ่งแสลงหลวง,
วัดพระธาตุผาแก้ว,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์ภาคเหนือ,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทะเลหมอกเขาค้อ,พระบรมธาตุเจดีย์,วัดพระธาตุผาแก้ว,ภูทับเบิก
แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก,วัดป่าภูทับเบิก,โรงเรียนการเมืองการทหาร,กังหันน้ำ,เมืองพิษณุโลก,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ,พระตำหนักเขาค้อ,หอสมุดนานาชาติ,ฐานอิทธิ,อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก,น้ำตกศรีดิษฐ์,ไร่บีเอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้