N2A03 : มหัศจรรย์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงแสน ท่องดอยตุง อ่างขาง ช้อปกระจายที่แม่สาย 4D3N

3815 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N2A03 : มหัศจรรย์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงแสน ท่องดอยตุง อ่างขาง ช้อปกระจายที่แม่สาย 4D3N

 
 
 เที่ยวสุขใจไปเชียงราย เชียงแสน เปิดประสบการณ์สถานที่เที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร
ทริปเจาะลึกเชียงราย เที่ยวครบรส ท่องแดนเหนือสุดสยามไม่ซ้ำใคร เยือนถิ่นเด่น สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
เชียงแสน บ้านดำ ไร่บุญรอด


 

MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   

ณ “ เชียงราย เชียงใหม่ ดินแดนแห่งศิลปะและธรรมชาติ ” เที่ยวเชียงแสน เชียงราย เยือนถิ่นดอยเหนือสุดแดนสยาม ท่องไปกับสถานที่อันซีนมากมาย อาทิ วัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์หลวง เที่ยวตระการตาสวนไม้และทุ่งดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยตุง ดอยอ่างขาง ช้อปปิ้งจุใจชายแดนแม่สาย พักสบายในเมืองเชียงใหม่ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า
“ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”
 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - เชียงราย
 
18:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ดอยตุง - เชียงแสน - พระธาตุจอมกิตติ - วัดพระธาตุผาเงา - วัดเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย - ถนนคนเดินแม่สาย
 
06:00 น.    ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงราย แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
07:00 น.    จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นสร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากแห่งหนึ่ง พร้อมให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ  
09:00 น.   เดินทางถึง ดอยตุง นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสีหลายพันธุ์กับพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอันทรงคุณค่าโดยฝีมือของ คุณมีเซี่ยม ยิปอินซอย ชื่อผลงาน “ ความต่อเนื่อง ” ชม พระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยที่ลงตัวมาก
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เมืองเชียงแสน นำท่านเยี่ยมชม พระธาตุจอมกิตติ ตั้ง อยู่บนเนินเขานอกกำแพง สร้างสมัยเดียวกับ พระธาตุจอมทองของเชียงรายเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ก่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน
14:00 น.    นำท่านไหว้พระ วัดพระธาตุผาเงา สถาน ที่ปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่ 143 ไร่ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งของพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ
15:00 น.    เยี่ยมชม วัดเจดีย์หลวง วัด นี้เดิมสันนิษฐานว่าคือ “วัดพระหลวง” เป็นวัดสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในเมืองโบราณเชียงแสน พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพญามังราย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1887 ภายในวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่สูง 88 ม. ตั้งอยู่บนฐานกว้าง 24 ม.ถือเป็นเจดีย์ทรงระฆังล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ แม่สาย
16:00 น.    ที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ อันเป็นรอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย , แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและ ลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนี้ อิสระเชิญท่านนมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน และถ่ายภาพคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
17:00 น.   เดินทางถึง แม่สาย นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ Piyaporn Place Maesai หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน   
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
20:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินตลาดแม่สาย ( ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ที่ 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือน ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชมการประกวด กิจกรรมการแสดงต่างๆ ทั้งศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในอำเภอแม่สายเลือกชิมของอร่อยพื้นเมือง หรือ ท่านใดจะกลับที่พัก ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์     
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
ท่าขี้เหล็ก พม่า - ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวง - สวนแปดสิบ - ตลาดไนท์เชียงใหม่  
 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 น.    ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อ.แม่สาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากและของที่ระลึกรวมถึงสินค้านานา ชนิดจากประเทศจีน , รัฐเซีย ,พม่า  จากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ฝั่ง ประเทศพม่า จังหวัดท่าขี้เหล็ก ชมความเป็นอยู่ของชาวพม่าและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด ตามอัธยาศัย   
08:00 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่      
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ดอยอ่างขาง นำท่านชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่นและในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาวเช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอรี่ฯ และสวนบอนไซที่ถูกตัดแต่งโดยใช้เทคนิคตลอดจนสวนสมุนไพรหลายพันธุ์ ชม แปลงปลูกไม้เมืองหนาวกลางแจ้ง หรือ สวนแปดสิบ ไฮไลท์ สำหรับการเที่ยวชมดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ดอกสวยๆ ปลูกลงแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม  อีกทั้งยังมีซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่นให้ชมด้วย ที่นี่มีดอกไม้สวยๆมากมาย พรรณไม้ในแปลงปลูกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา
14:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง
17:00 น.    ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ GREEN LAKE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
19:00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร
20:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด  ) ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
กาดต้นพยอม - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - วัดพระสิงห์ - กาดทุ่งเกวียน ลำปางกรุงเทพฯ
 
07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 น.    นำท่านไปยัง กาดต้นพยอม ชิมอาหารเหนือในกาดคนเมืองแท้ๆยามเช้า พร้อมเลือกซื้อผักและผลไม้สดๆ อาทิ สตอเบอร์รี่ ฟักแม้ว น้ำพริกหนุ่ม แค๊ปหมู บ๋วย ท้อดอง และจุใจกับการช้อปปิ้ง สินค้าเมืองเหนืออื่นๆ ฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย
09:00 น.    ก่อนอำลาเชียงใหม่นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุเจดีย์หลวง องค์ใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
10:00 น.     จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ วัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ซึ่งประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ พระคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ของชาวล้านนา ให้ท่านสักการะขอพรพระศักดิ์เพื่อเป็นสิริมงคล
11:00 น.     บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
12:00 น.    หลังอาหารอำลาเมืองนครพิงค์เชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย
ช้อปสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ 
18:00 น.    ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
22:00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **อัตราค่าบริการ :

• ผู้ใหญ่         ท่านละ    6,999   บาท
• พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ    1,500   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       

                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้