PKG-N2A02 : มหัศจรรย์เชียงใหม่ 2

2021 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PKG-N2A02 : มหัศจรรย์เชียงใหม่ 2

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   
ณ “ เชียงใหม่ เชียงราย ดินแดนดอยธรรมชาติ ” เต็มอิ่มกับทริปเที่ยวดอย เยือนอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดอยแม่สลอง เที่ยวชมไร่ชาสวนสวยขนาดใหญ่
เพลินใจท่ามกลางสวนดอกไม้เมืองหนาว บนดอยตุง พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง ช้อปสินค้าปลอดภาษีที่ ด่านท่าขี้เหล็ก เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 
เดือนตุลาคม 2557       :     02-05 วันปิยะมหาราช 23-26                                เดือนพฤศจิกายน 2557    :    06-09 , 13-16 , 20-23 , 27-30
เดือนธันวาคม 2557
     :     วันพ่อแห่งชาติ  04-07  ,  18-21 ธ.ค. 2557 ,  วันคริสมาศ 25-28 , วันปีใหม่ 31 ธ.ค.-03 ม.ค.58   
                                             เฉพาะวันปีใหม่ 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.58   (เดินทางโดยรถบัส)
เดือนมกราคม 2558     :     01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29-01                   เดือนกุมภาพันธ์ 2558    :    05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-01


 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
เชียงใหม่ – ปางช้างแม่สา – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – บ่อสร้างสันกำแพง – ขันโตก
 
ช่วงเช้า.    ออกจากที่พัก จะมุ่งหน้าสู่ปางช้างแม่สา ที่ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดจนน่าอัศจรรย์ใจท่านจะได้ชมกิจกรรมต่างๆ ของช้าง เช่น ช้างอาบน้ำ ช้างเล่นดนตรี ช้างเล่นฟุตบอล ช้างวาดภาพ ฯลฯ จากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมความงามของดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ฟาร์มกล้วยไม้ซึ่งสามารถ เป็นแหล่งความรู้ได้ด้วย พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางดงดอกไม้หลากหลายสีสัน
ช่วงบ่าย   จุดหมายปลายทางก็คือ “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพลาดไม่ได้เด็ดขาด จากบนดอยสุเทพท่านจะเห็น วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่ ได้โดยทั่ว หลังจากสักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้ว จะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง แหล่งผลิตของที่ระลึกต่างๆ เช่น ร่มบ่อสร้าง ไม้แกะสลัก ผ้าไหม เครื่องเงิน ฯลฯ
ช่วงค่ำ    ในช่วงค่ำท่านจะได้เข้าร่วมรับประทานอาหารสไตล์ล้านนา หรือที่รู้จักกันว่า “ขันโตก” ซึ่งจะเป็นอาหารเลี้ยงแขกบ้านแขกเรือนที่มาเยี่ยมเยือนและมีการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้ดูประกอบกับการรับประทานอาหาร
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ออกเดินทางจากที่พักไป แม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย
 
 
   ซึ่งท่านสามารถสัมผัสกับ "บรรยากาศอันร่มรื่นสวยงามของทิวเขาภาคเหนือได้ตลอดเส้นทาง" แวะพักผ่อนจิบกาแฟที่น้ำพุร้อน แม่ขะจาน จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ วัดร่องขุ่นซึ่งเป็นวัดสีขาวสลักเสลาสวยงาม สร้างโดยศิลปินชื่อดังของเมืองไทย - อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
จุดหมายต่อไป สามเหลี่ยมทองคำ ที่ซึ่งเป็นจุดบรรจบของ 3 ดินแดนได้แก่ พม่า ลาวและไทย สัมผัสกับทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและเชียงแสน - ดินแดนโบราณ จากนั้นจึงพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วมุ่งหน้าสู่ ตลาดชายแดนแม่สาย ข้ามพรมแดนไปยังประเทศพม่า ช็อปปิ้งจนกว่าท่านจะพอใจ จากนั้นจึงเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ท่าตอน - เชียงใหม่่
 
 
  รับประทานอาหารเช้าแล้วมุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง ทดลองชิมชา สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ อันรายล้อมไปด้วยไร่ชา ไร่สับปะรด หมู่บ้านชาวเขา จากนั้นเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าตอนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และแวะสักการะพระพุทธรูป ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา หลังจากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับจังหวัดเชียงใหม่
   

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ :
1 ท่าน     2 ท่าน     3 ท่าน     4 ท่าน     5-8 ท่านขึ้นไป
18,384     9,924     7,164     5,724     4,848
     
** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ 
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิป
      

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้