TT.003เชียงใหม่-ปาย

1760 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TT.003เชียงใหม่-ปาย

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน   
TT.003เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (3 วัน 2 คืน)

 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
น้ำตกหมอกฟ้า - น้ำพุร้อนเมืองปาย - วัดแม่เย็น - ปาย
 
เช้า    รถจะไปรับท่าน ถึงที่พักเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จุดหมายแรกคือ ฟาร์มกล้วยไม้ซึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 17 กิโลเมตรเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ จากนั้นก็จะแวะพักผ่อนชมธรรมชาติ ที่น้ำตกหมอกฟ้า ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆ แต่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ อ.ปายต่อไป
อ.ปาย เป็นอำเภอเล็กๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง10ปี ที่ผ่านมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สืบเนื่องมาจากกระแสของภาพยนตร์เรื่อง “Pai In Love” ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่ อ.ปาย ท่านจะได้ผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำพุร้อน ที่น้ำพุร้อนเมืองปาย หลังจากนั้นก็จะนำท่านไปยัง "วัดแม่เย็น" ที่ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของปายได้อย่างถ้วนทั่ว พักรับประทานอาหารกลางวันที่ อ.ปาย เที่ยวชมวัดน้ำฮู และชุมชนชาวจีนสันติชน ก่อนจะเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม
ตกค่ำ ท่านจะได้รับประทานอาหารและช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินซึ่งมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึกต่างๆ ให้เลือกมากมาย
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ถ้ำน้ำลอด - ภูโคลนคันทรี่คลับ - วัดพระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน
 
    หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราก็จะนำท่านไปยัง”ถ้ำน้ำลอด” ที่ อ.ปางมะผ้า ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ ทัศนียภาพอันสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชื่อ”ถ้ำน้ำลอด” มีความหมายตรงตัวคือ มีลำน้ำไหลลอดผ่านถ้ำ ท่านจะได้รับความสนุกสนาน มากยิ่งขึ้นหากมาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดในฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านถ้ำจะมีปริมาณเยอะมากจนไม่สามารถเดินผ่านได้ จำต้องใช้วิธีล่องแพเข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งจะกลายเป็น ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่คุ้มค่า ช่วงกลางวันจะแวะรับประทานอาหาร จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยแวะพักที่ภูโคลนคันทรี่คลับเพื่อผ่อนคลายด้วยการนวดแผนไทย และทำทรีทเมนต์ด้วยโคลน ต่อด้วยการแวะชมสถานที่ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแม่ฮ่องสอน "พระธาตุดอยกองมู" ซึ่งเป็นพระธาตุศิลปะแบบพม่าบนภูเขาสูง ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสนามบินได้จากในมุมสูง จากนั้นจะนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อที่ท่านจะได้ใช้เวลาว่างอย่างผ่อนคลายในเมืองที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ท่านสามารถใช้เวลาในช่วงค่ำเพื่อช็อปปิ้งรวมทั้งรับประทานอาหารที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 
        

           วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - ขี่ช้าง - ถ้ำปลา - เชียงใหม่
 
   
    หลังจากรับประทานอาหารเช้า ท่านจะได้เยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว เพื่อสัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตชนเผ่า และประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นจากการขี่ช้าง ก่อนรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่าย แวะชม “ถ้ำปลา” ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาคาร์พสายพันธุ์พื้นเมือง คุณจะได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาและกลับสู่ จ.เชียงใหม่อย่างสวัสดิภาพในช่วงค่ำ
 
        
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (3 วัน 2 คืน)
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
21,385 11,440 8,450 6,669 6,123 5,305
 
 

** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิปอัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้