TT.005มัศจรรมย์เมืองเชียงใหม่

2382 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TT.005มัศจรรมย์เมืองเชียงใหม่

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน   
TT.005มหัศจรรย์เมืองเชียงใหม่  ( 3 วัน 2 คืน )


 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์ – วัดเชียงมั่น – วัดเจดีย์หลวง – ขันโตกดินเนอร์
 
เช้า    เช้าตรู่ของวันแรก  รับท่านที่ที่พักมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ  สัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่  ซึ่งท่านจะพลาดไม่ได้  ถึงกับมีคำกล่าวว่า  “หากท่านมาเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ก็เท่ากับว่าท่านยังมาไม่ถึงเชียงใหม่”  ในระหว่างทางแวะสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา  ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงใหม่  ณ ดอยสุเทพท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทั่วจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งท่านจะมีโอกาสเยี่ยม่ชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  ซึ่งใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในยามที่เสด็จแปรพระราชฐาน  ภาคเหนือ
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงเป็น ข้าวซอย อาหารภาคเหนือที่เลื่องชื่อ
บ่าย   เยี่ยมชมวัดสำคัญๆ และเก่าแก่ในเมืองเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น  วัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่  ท่านจะได้รับชมสถาปัตยกรรม ช้าง 16 ตัว รอบสถูปและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  “พระเสตังคมณี”   ซึ่งชาวเชียงใหม่ในสมัยโบราณมักมาขอฝน
วัดเจดีย์หลวง  วัดที่มีสถูปที่สูงที่สุด  ซึ่งยังคงสภาพสวยงาม  แม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
เวียงกุมกาม  ( นครหลับใต้พิภพ Sleep City Underworld ) เมืองในตำนานที่นอนหลับอยู่ใต้พิภพกว่า 700 ปี  ที่ถูกปลุกจากนิทราในปีคศ.1984
ค่ำ  
ตอนเย็น  รับประทานอาหารเย็น  “ขันโตกดินเนอร์”  เป็นธรรมเนียมของชาวล้านนาที่แขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยม  จะต้อนรับด้วย “ขันโตก”  [ อาหารสไตล์ล้านนา ] พร้อมชมการแสดงแบบเมืองเหนือ  ตลอดจนการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ 
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ปางช้างแม่แตง – บ่อสร้าง – ริเวอร์ครูซ
 
เช้า   รับท่านจากที่พักมุ่งหน้าสู่ปางช้างแม่แตง  เพื่อใช้เวลาสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับช้างแสนรู้ ร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ของช้าง  อาทิเช่น  ช้างอาบน้ำ ช้างเล่นดนตรี  ช้างเล่นฟุตบอล  ช้างวาดภาพ  ฯลฯ  จากนั้น ท่านจะได้นั่งช้างชมทิวทัศน์ ต่อด้วยนั่งเกวียนเทียมวัวผ่านหมู่บ้านชาวเขาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แล้ว  ตามด้วยนั่งแพไม้ไผ่ ล่องไปตามลำน้ำแม่แตง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติอันสงบสวยงาม
เที่ยง  
รับประทานอาหารเที่ยง  แบบบุฟเฟต์ที่ปางช้างแม่แตง
บ่าย  
พาท่านไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม  “บ่อสร้าง”  สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตที่นี่มีการส่งผ่านภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น  เป็นภูมิปัญญาแบบล้านนาขนานแท้  ทั้งงานการแกะสลักไม้ ทอผ้าไหม  ทำร่มกระดาษ และการวาดรูปลงบนร่ม หรือ พัด
ค่ำ  
ล่องเรือยลวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่มีบ้านเรือนแบบล้านนาดั้งเดิม  ริมแม่น้ำปิง  พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำปิง
        

           วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
ดอยอินทนนท์– บ้านถวาย – ไนท์ซาฟารี
 
   
เช้า   รับท่านที่ที่พัก  นำทุกท่านมุ่งสู่จุดที่สูงที่สุดในประเทศ  “ดอยอินทนนท์” เยี่ยมชมพระธาตุนภเมทนีดล  และพระธาตุนภพลภูมิสิริ  [ สร้างถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคล  เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ] แวะชมโครงการหลวงอินทนนท์, น้ำตกแม่ยะ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุด  น้ำตกวชิรธาร น้ำตกศิริธาร หลังจากนั่นแวะชมศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย(ศูนย์หัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่) เพื่อเลือกซ๊อปปิ้งของฝากและของที่ระลึก
บ่าย  
เข้าชม “ อุทยานหลวงราชพฤกษ์”  สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  ซึ่งเคยจัดแสดงพันธุ์ไม้ในเขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี่ยน  เยี่ยมชม “หอคำหลวง”  สถาปัตยกรรมล้านนาอันวิจิตรงดงาม
ค่ำ   ตื่นตาตื่นใจกับการชมสัตว์ยามค่ำคืนที่  “ไนท์ซาฟารี”  สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุด สามารถชมและสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด  และรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ที่ร้านอาหารยีราฟ   ร้านอาหารที่รับประทานไปพลางชมสัตว์ที่มาเดินรอบๆ ร้านไปพลาง
        
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ
 
มหัศจรรย์เมืองเชียงใหม่  ( 3 วัน 2 คืน )
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
19,539 12,032 9,679 8,307 8,177 7,475
 
** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิป

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้