TT.007-1 ดอกไม้งามในเมือง ลือเลื่ิอง

2804 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TT.007-1 ดอกไม้งามในเมือง ลือเลื่ิอง

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์    
TT.007_1 :ดอกไม้งามในเมือง ลือเลื่อง อุทยานหลวงราชพฤกษ์


 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

              
  007-1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - สวนสัตว์ - ซูอควาเรียม - ไนท์ซาฟารี
 
    เริ่มต้นเดินทางจากตัวเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามถนนคันคลอง หรือถนนเชียงใหม่ – หางดง ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ ประมาณ 10 กิโลโมตร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 468 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมีสถานที่จัดแสดงอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ หอคำหลวง, เรือนร่มไม้, เรือนกล้วยไม้, สวนสมุนไพร, เรือนพืชทะเลทราย, โดมไม้เขตร้อนชื่น, โลกแห่งแมลง, สวนบอนไซ, สวนบัว, สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ, สวนองค์กรต่าง ๆ ให้ได้เที่ยวชม พืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งที่น่าสนใจ “ทิวลิปคิงภูมิพล” สวนไม้ดอกไม้ประดับ  โซน G และเรือนกล้วยไม้ จะเดินเที่ยวชม นั่งรถราง หรือ ปั่นจักรยานก็ได้
สวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา สถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงดงามของพันธุ์ไม้เมืองหนาวกว่า 100 สายพันธุ์ เช่น ลิลลี่, ทิวลิป มากกว่า 100,000 ต้น มีการจัดสวนและภูมิทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปบนหอสูงกว่า 15 เมตร เพื่อชมความงามของสวนดอกไม้ได้แบบ 360 องศา และมีร้านอาหารบริการในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำในบรรยากาศที่โรแมนติกอีกด้วย
 สวนสัตว์เชียงใหม่ และ ซูอควาเรียม ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. มีเนื้อที่ทั้งหมด 531 ไร่ เหมาะสำหรับ การพักผ่อนและชมสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ท้องถิ่นและจากต่างประเทศ และยังมีส่วนจัดแสดง หมีแพนด้าช่วงช่วง และหลินฮุ่ย จากประเทศจีน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของ เชียงใหม่ ซูอควาเรียม ศูนย์แสดงสัตว์น้ำครบวงจร ซึ่งคุณจะได้สัมผัสฝูงปลาน้อย-ใหญ่ นับหมื่นตัวอย่างใกล้ชิด ที่มีอุโมงค์ใต้น้ำทียาวกว่า 133 เมตร ที่จัดว่ายาวที่สุดในโลก ภายในยังมีกิจกรรม ดำผิวน้ำดูปลา (Snorkeling Explorer)เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สวนสัตว์เปิด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 819 ไร่ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น Nature Theme Park เพื่อตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสใกล้ชิด กับสัตว์นานาชนิดสไตล์ซาฟารีได้ตลอดทั้งกลางวัน และกลางคืน และในกลางคืนยังมีการแสดงน้ำพุดนตรี รถนำเที่ยวสัตว์กลางคืนอีกด้วย
            
  อัตราค่าบริการ
 
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
5,096 3,471 2,915 2,691 2,886 2,691
    
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ
 
เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - เชียงราย (3 วัน 2 คืน)
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
20,514 10,959 7,773 6,182 5,616 4,913
 
** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิป, ค่าเรือสำหรับล่องแม่น้ำโขง


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้