TT.007-7นมัสการพระธาตุดอยสเก็ด

2731 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TT.007-7นมัสการพระธาตุดอยสเก็ด

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์    
TT.007_7 :นมัสการพระธาตุดอยสะเก็ด ชมดอกเสี้ยวบานที่เทพเสด็จ
 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

              
  007_7 :นมัสการพระธาตุดอยสะเก็ด ชมดอกเสี้ยวบานที่เทพเสด็จ

 
 
    จากตัวเมืองเชียใหม่  ใช้เส้นทางหลวงที่ 118 เชียงใหม่ – เชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง บนเส้นทางก่องถึง ทุ่งดอกเสี้ยวในตำบลเทพเสด็จ
สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  ใช้เส้นทางหมายเลข 118  ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงสวนทวีชล  สถานที่รวบรวมและแสดงพันธุ์ไม้ ประเภทต่าง ๆ เช่น ปาล์มกว่า 58 ชนิด  พืชจากป่าเมืองร้อน  กระบองเพชร  บอนสี  สวนต้นไม้ประจำจังหวัด  สวนไม้ดัด  และพิพิธภัณฑ์  มีบริการพาทัวร์สวนโดยรถแทรม  มีรถจักรยาน และเรือให้เช่า  เพื่อชมสถานที่ มีบริการแคมป์ปิ้งสำหรับกลุ่มนักเรียน แลโรงแรมที่พัก  อาหารสำหรับนักท่องเที่ยว
พระธาตุดอยสะเก็ตพระอารามหลวง พระเจดีย์องค์สีทองโดดเด่นบนยอดเขา “วัดพระธาตุดอยสะเก็ต” เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานผูกพันกับแคว้นลานนานครเชียงใหม่  และหนองบัว  พระเจ้าหลวง  อ.ดอยสะเก็ต เป็นอย่างมากภายในมีวัดมีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ภาพเขียนปริศนาธรรมทั้ง 17 ภาพ, พระพุทธมหาปฎิมากร และร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เลือกซื้อหาของฝากของที่ระลึก
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  เขื่อนดินถมบดอัดแน่น  สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่กวง  นอกจากนั้นยังได้ก่อสร้างเขื่อนดินปิดช่องเขาขาด  สามารถเก็บกักนั้นในอ่างด้านเหนือได้ประมาณ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร ทิวทัศน์ผืนน้ำกว้างไกลจรดภูเขา  สามารถล่องเรือ ตกปลา  และท่องเที่ยว “บ้านป่าสักงาม” ในบ้านป่าสักงามยังมีสถานที่ท่องเที่ยงอีก อาทิ แผ่นดินหวิด, น้ำตกเอเฟรม, ถ้ำกาดผี และผ่าน้ำซับ
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ บนพื้นที่โครงการ 8,500 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัย หารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่ให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้ ตามแนวพระราชดำริ
น้ำพุร้อนดอยสะเก็ตบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติกลางทุ่งนาตั้งอยู ต.โป่งน้ำร้อน  มีบริการห้องอาบน้ำแร่ และการนวดแผนโบราณ เมื่อมาถึงที่นีเมนูที่ไม่ควรพลาดก็คือ “ไข่ต้มน้ำพุร้อน” ที่ให้รสอร่อยแบบไข่เต่าที่ไข่แดงสุกแต่ไข่ขาวยังเป็นวุ้น ๆ มีร้านกาแฟ  ร้านขายของที่ระลึก  และอาหารตามสั่งไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยดอกเสี้ยว ตำบลเทพเสด็จ  แต่เดิมชื่อ “ตำบลป่าเมี่ยง” ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร จึงได้ขออัญเชิญนามสมเด็จพระเทพฯมาเป็นชื่อ “ตำบลเทพเสด็จ” เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตำบล  มีความน่าสนใจคือเป็นป่าดิบเขา  แวดล้อมด้วยป่าไม้สูงใหญ่ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  ชาวบ้านมีอาชีพทำเมี่ยงและปลูกกาแฟ  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิน้ำตกเทพเสด็จ, ม่อนฤาษี, ผาลาด, ดอยลังกา, ที่สูงอันดับ 5 ของประเทศ ในบริเวณพื้นที่ป่าในตำบลเทพเสด็จมี “ดอกเสี้ยวสีขาว” หรือชงโคป่า จะบานอย่างสวยงามในช่วงเดือน มกราคาม – กุมภาพันธ์ของทุกปี
            
  อัตราค่าบริการ
 
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
3,900 1,950 1,300 975 910 767
 
 
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ
 
เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - เชียงราย (3 วัน 2 คืน)
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
20,514 10,959 7,773 6,182 5,616 4,913
 
** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิป, ค่าเรือสำหรับล่องแม่น้ำโขง


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้