PKG-N2A03 : มหัศจรรย์เชียงราย เชียงแสน เชียงของ ดอยแม่สลอง แม่สาย 3D2N

2031 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PKG-N2A03 : มหัศจรรย์เชียงราย เชียงแสน เชียงของ ดอยแม่สลอง แม่สาย 3D2N

   เที่ยวสุขใจไป เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย ไร่ชาฉุยฟง

ทริปเที่ยวครบรส ดูทะเลหมอกหยอกดอกไม้เมืองหนาว ณ ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

พิเศษ !! ขันโตกดินเนอร์  
 
8
MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน   

ณ “ เมืองเชียงราย ดินแดนสวยบนดอยสูง ” เที่ยวเพลินกับทริปแอ่วดอย สู่ สวนไม้เมืองหนาว บนดอยตุง พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง ตื่นตาอาทิตย์ขึ้นตรงสันชี้ฟ้า ชมสถาปัตยกรรมทางพุทธศิลป์ที่ วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง :  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน 


 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com

 
            วันแรก
     ของการเดินทาง :
  เชียงใหม่ - ยอดดอยอินทนนท์ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล- พระธาตุ ภพลภูมิสิริ - สถานีเกษตรโครงการหลวง - น้ำตกสิริธาร - น้ำตกวชิรธาร - ขันโตกดินเนอร์
  
08:30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิ่น สู่ ดอยสุเทพ ( สายการบินนกแอร์ 07:00 08:10 DD8302 )                            
10:00 น.    นำท่านท่องเที่ยวไปยังจุดที่สูงที่สุดของประเทศ  ยอดดอยอินทนนท์ ดอยที่มีสมญาณามว่าหลังคาแห่งสยาม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่า และมาสิ้นสุดที่นี่ จากความสูงที่ยอดดอย 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลและเป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วย มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งป่าดงดิบ และป่าสน ป่าเบญจพรรณ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
11:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ  พระธาตุนภพลภูมิสิริ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน 
ดอยอินทนนท์ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้  จุดชมวิวบนพระธาตุ
12:00 น.   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.   จากนั้นนำท่านไปชมดอกไม้เมืองหนาวภายใน สถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ อีกหนึ่งสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว พืชผัก ไม้ผล รวมถึงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูงมาวิจัย และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงามรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปชม น้ำตกสิริภูมิ  น้ำตกคู่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นทางยาวสวยงาม เดิมเรียกว่า เลาลึ ตามชื่อหมู่บ้านม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆ ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
14:00 น.    หลังอาหารนำท่านชมความอลังการของ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่กลาง  มีต้นกำเนิดอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
17:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเชียงใหม่
18:00 น.    ถึง เมืองเชียงใหม่ นำท่าน Check In เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18:30 น.    จากนั้นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ (2) สไตล์ขันโตกดินเนอร์ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองทางเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
21:30 น.    หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
เชียงราย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - สามเหลี่ยมทองคำ - ล่องเรือหางยาว สู่ ตลาดดอนซาว ประเทศลาว ท่าขี้เหล็ก พม่า - วัดพระธาตุดอยเวา
  
06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
07:00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย    
09:00 น.   เดินทางถึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นำท่านท่องเที่ยว น้ำพุร้อนแม่ขะจาน นั่งแช่เท้า เพื่อความผ่อนคลายอิริยาบถจากการนั่งรถ หรือ ท่านใดอยากสนุกกับการต้มไข่ ก็ใช้เวลาเพียง 3 นาที ด้วยความร้อนจากอุณหภูมิราว 80 องศาเซลเซียส 
10:30 น.   นำท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นสร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากแห่งหนึ่ง พร้อมให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถ 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร 
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม สามเหลี่ยมทองคำ อดีตแหล่งค้าขายยาเสพติดข้ามประเทศระหว่าง พม่า-ไทย-ลาว จากจุดนี้นำท่าน ล่องเรือหางยาว ข้ามแม่น้ำโขง สู่ประเทศลาว เลือกซื้อของฝากราคาถูกมากมาย ที่ ตลาดดอนซาว 
16:00 น.    นำท่านสู่เหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากและของที่ระลึกรวมถึงสินค้านานา ชนิดจากประเทศจีน , รัฐเซีย ,พม่า จากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ฝั่ง ประเทศพม่า จังหวัดท่าขี้เหล็ก ชมความเป็นอยู่ของชาวพม่าและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี นานาชนิดตามอัธยาศัย 
 17:00 น.    จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยเวา ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และเมืองแม่สายฝั่งไทย 
17:30 น.   สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18:30 น.   บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร
20:00 น.   หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์  
 
            วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา - สนามบินเชียงราย
 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out 
08:00 น.    นำท่านเที่ยวชม ดอยตุง นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสีหลายพันธุ์กับพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอันทรงคุณค่าโดยฝีมือของ คุณมีเซี่ยม ยิปอินซอย ชื่อผลงาน “ ความต่อเนื่อง ” ชม พระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยที่ลงตัวมาก 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง
14:00 น.    เดินทางถึง ดอยแม่สลอง โดยระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ ชมความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระแคระ ( ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว ) รถขับพาท่านลัดเลาะไปตามทางเขาคดเคี้ยวสู่ปลายดอยบนดอยแม่สลองมีชื่อเสียงในการปลูกชาที่สุดในประเทศไทย บนดอยมีสวนชาอยู่หลายแห่ง นำท่านแวะชม ไร่ชา 101 ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบนดอยแม่สลอง ที่นี่จะนิยมปลูกชาอยู่ 3 ชนิด คือ อู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดูแต่จะปลูกอู่หลงก้านอ่อนมากที่สุด เนื่องจากอู่หลงก้านอ่อนได้รับการตอบรับและมีสรรพคุณที่ดี การปลูกชาต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากชาจะดูแลรักษายาก
15:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
17:00 น.    ถึง สนามบินเชียงราย ส่งท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
( สายการบิน................ )
 
     

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **
อัตราค่าบริการ :

 
 
ผู้เดินทาง  2-3 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  4-5 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  6-7 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  8 ท่านขึ้นไป

,00     

,00       

,00     

,00     
 

• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ   1,800   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++ เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 500  บาท ++

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง   ( Driver Guide ) ( กรณีจำนวนคนน้อยอาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่งหรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง )
• ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่อ ท่าน
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 2 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
 


 ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ" มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                 ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน
   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้