N2A08 : มหัศจรรย์เชียงราย พะเยา ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ภูลังกา 4D3N

8547 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N2A08 : มหัศจรรย์เชียงราย พะเยา ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ภูลังกา 4D3N

 

 
 


เที่ยวสุขใจไปดงดอย เชียงราย พะเยา ลั๊นลา เยือนภูลังการีสอร์ท
เที่ยวภูดูทะเลหมอกหยอกดอกไม้เมืองหนาว  ณ ดอยตุง ภูชี้ฟ้า สู่ พะเยา เยือนภูลังการีสอร์ท ชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดของจังหวัด
8

MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน  
ณ “ เชียงราย พะเยา ดินแดนสวยบนดอยสูง ” เที่ยวเพลินกับทริปภูสวย จาก เชียงราย ชมสถาปัตยกรรมทางพุทธศิลป์ที่ วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เที่ยวดอยตุง พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง ตื่นตาอาทิตย์ขึ้นตรงสันชี้ฟ้า ท่ามกลางทะเลหมอกโอบล้อม สู่ พะเยา เยือนภูลังการีสอร์ท ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามที่สุดของจังหวัดพะเยา ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามพร้อมจุดชมวิวที่มองเห็นเนินเขาเล่นระดับไปตามไหล่เขา แค่เพียงเปิดประตูห้อง ท่านจะได้สัมผัส   กับวิวสวรรค์นับเป็นทิวทัศน์ที่หาได้ยากยิ่ง เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”   กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
 กรุงเทพฯ - เชียงราย
 
18:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน  MAGIC ON TOUR  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทาง โดย รถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ภูชี้ฟ้า
 
06:00 น.    ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงราย แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
07:00 น.    จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นสร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากแห่งหนึ่ง พร้อมให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ   
08:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ดอยตุง นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสีหลายพันธุ์กับพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอันทรงคุณค่าโดยฝีมือของ คุณมีเซี่ยม ยิปอินซอย ชื่อผลงาน “ ความต่อเนื่อง ” ชม พระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยที่ลงตัวมาก
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวต่อสู่ บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ บ้านดำ ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น
14:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ภูชี้ฟ้า
16:00 น.    เดินทางถึง ภูชี้ฟ้า นำท่าน Check In เข้าที่พัก หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
ชมทะเลหมอกยอดภูชี้ฟ้า - พะเยา - น้ำตกภูซาง - ภูลังกา
 
05:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านสู่ ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูกป่านางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านได้ สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่  บนภูที่มีลักษณะเด่นสูงตระหง่าน หน้าผามีรูปปลายแหลมชี้ขึ้นสู่ฟ้า ทำมุมประมาณ 30 องศา ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร แต่ ปัจจุบันจะไม่เห็นปลายแหลมที่ว่าแล้ว เนื่องจากถูกฟ้าผ่าหัก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย
06:30 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ทุกท่านเก็บสัมภาระ Check Out
10:00 น.    เดินทางถึง จ.พะเยา นำท่านเที่ยวชม น้ำตกภูซาง Unseen in Thailand น้ำตกธารน้ำใสไหลเอ่อล้นจากตาน้ำผุดตกลงมาจากผาหินปูน สู่ธารน้ำใสไหลรองรับอยู่เบื้องล่าง แต่ทว่าความมหัศจรรย์ของน้ำที่ตกลงมามีอุณหภูมิถึง 60 องศา ว่ากันว่าหากใครได้มายืนอาบ ก็จะรู้สึกราวกับว่าได้อาบน้ำอุ่นจากฝักบัวขนาดมหึมาในธรรมชาติ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ตัวเมืองพะเยา
11:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปสู่ ภูลังกา ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเส้นทางที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
18:00 น.    เดินทางถึง ภูลังกา บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร
19:00 น.    หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก ภูลังการีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้ หลับฝันดี ไปกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ชมทะเลหมอกภูลังกา - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - กรุงเทพฯ
 
06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารภูลังการีสอร์ท ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามที่สุดของพะเยา ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมจุดชมวิวที่มองเห็นเนินเขาเล่นระดับไปตามไหล่เขา นับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม จนอยากให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตาตนเอง อิสระเชิญท่านรับประทานอาหารเคล้าบรรยากาศสวยตรงหน้า พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย
09:00 น.    หลังอาหารให้ทุกท่านเก็บสัมภาระ Check Out  จากนั้นเดินทางสู่ จ.พะเยา
10:30 น.    เดินทางถึง จ.พะเยา นำท่านชมบรรยากาศ กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 3 ของประเทศไทย นอนจากนี้ยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ชนิดต่างๆมากมาย
11:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
12:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปสักการะ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศิลปเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา ที่ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญนี้ได้สร้างมานานพร้อมกับการสร้างพระเจ้าตนหลวง เมื่อราวประมาณ พ.ศ.2034 เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับกรุงเทพฯ
12:30 น.    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้รับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
23:00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่             ท่านละ    6,999   บาท (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ    1,400   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++  เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ     500    บาท  ++

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ ภูชี้ฟ้า / ภูลังกา ( ห้องละ 2 -4 ท่าน พัดลม ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ
 

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                       ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้