N5A01 มหัศจรรย์เที่ยวคุ้ม ล่องแพเขื่อนภูมิพล ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 3D2N

4551 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N5A01 มหัศจรรย์เที่ยวคุ้ม ล่องแพเขื่อนภูมิพล ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 3D2N

 


 
 ทริปเที่ยวครบรส ล่องแพ ชมธรรมชาติ ภูผาและสายน้ำ จากตาก สู่ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

 

MAGIC ON TOUR   : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน                    

“ ตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ไหว้พระธาตุเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ” เชิญทุกท่านสนุกกับการ ล่องแพสำราญ เหนือเขื่อนภูมิพล พักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขา และสายน้ำปิง เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนแพ เล่นน้ำ ตกปลา เต็มอิ่มกับที่สุดของการพักผ่อน ไหว้พระธาตุปีเกิดล้านนาศักดิ์สิทธิ์ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไปกำหนดการเดินทาง   :   กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้ 

เดือนธันวาคม 2558        :    วันปีใหม่ 31 - 02 ม.ค 59  ( เดินทางโดยรถบัส ) ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com  

 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - ตาก - เขื่อนภูมิพล - อุทยานพุทธบาทเขาหนาม - เกาะวาเลนไทน์ 
 
06:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน  MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้า แบบปิกนิก (1) พร้อมเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
12.00 น.   เดินทางถึง เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น แพสำราญ ล่องเขื่อนภูมิพล จากนั้นบริการอาหารกลางวัน (2)
13.00 น.   หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก บนแพ (ห้องละ 2 ท่าน) เชิญทุกท่านสนุกกับการ ล่องแพสำราญ เหนือเขื่อนภูมิพล พักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขา และสายน้ำปิง เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนแพ อาทิ เล่นน้ำ ตกปลา หรือสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ถึง เกาะพระพุทธบาทดอยเขาหนาม หรือ อุทยานพุทธบาทเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำ อยู่ห่างจากหน้าเขื่อนประมาณ 6 ก.ม. นำท่านเดินเท้าขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท     และทำบุญบนเกาะ ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบแม่ปิงเป็นมุมกว้าง บนวัดมีพุทธสถานให้นมัสการหลายจุด มีเสาอโศกจำลอง ตามตำนานสร้างโดย พระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นเครื่องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเครื่องแสดงถึง    การหยุดทำสงครามทางโลก แต่มาทำสงครามทางธรรมของพระเจ้าอโศกมหาราช ชาวล้านนาเชื่อกันว่า หากใช้มือโอบรอบเสา ก็จะมีโชคลาภและอยู่เย็นเป็นสุข หลังอิ่มบุญนำท่านลงแพ ล่องเที่ยวต่อ สู่ เกาะวาเลนไทน์ หรือ เกาะดอยลานเกาะ ที่เต็มไปด้วยตำนานแห่งความรักของ หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก เกาะวาเลนไทน์เป็นเกาะที่มีมุมสงบหลบลม มีหาดทราย   ให้เล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากหน้าเขื่อนออกไปราว 20 ก.ม. จากตำนานแห่งความรักและ การเปิดเกาะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากเกาะดอยลาน มาเป็นเกาะวาเลนไทน์ จากนั้นท่องเที่ยวต่อไปยัง ถ้ำโยคี ห่างจากเขื่อนภูมิพล ประมาณ 35 กม. เป็นถ้ำที่ถูกปิดมานานเพิ่งมีการค้นพบปากถ้ำ ด้านในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม โดยมีเรื่องเล่ากันมาก่อนว่า ถ้ำโยคี มีฤาษีมาอยู่ในสมัยก่อน และมีชุมชนป่าคาอยู่ใกล้กัน จากการสำรวจก็ได้พบรอยพระบาทเล็กๆ อยู่ด้านบนเหนือถ้ำ จึงได้สร้างวิหารน้อยครอบไว้                                      
15.30 น.   พิเศษสำหรับคณะ !! ช่วงบ่ายให้ท่านสนุกสนานกับการตำส้มตำทานเอง เป็นอาหารว่างยามบ่าย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการทำกิจกรรม เสริฟไม่อั้น !!  พร้อมการบริการอย่างใกล้ชิดจากทางทีมงานเพื่อความปลอดภัยและประทับที่สุดของทุกท่าน ระหว่างการล่องแพชมแก่งต่างๆ และชมความงามของ หน้าผาหยกที่สูงเสียดฟ้า ได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง”
18.00 น.   บริการอาหารค่ำบนแพ (3) หลังอาหารส่งทุกท่านเข้านอน พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  วัดพระบาทห้วยต้ม - วัดพระธาตุหริภุญชัย - เชียงใหม่ - ถนนนิมมานฯ - ขันโตกดินแนอร์ - ตลาดไนท์เชียงใหม่ 
 
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร        บนแพ หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระ
08.00 น.   แพล่องนำท่านกลับสู่ เขื่อนภูมิพล จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัส เดินทางต่อสู่ จ.ลำพูน 
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น.   นำท่านเที่ยวชม วัดพระบาทห้วยต้ม วัดที่มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ทำให้ทราบว่า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ ณ บริเวณสถานที่แห่งนี้ โดยได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนก้อนหิน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
15.00 น.    จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมานานนับพันปี จัดเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ เพราะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาทิตยราช  องค์พระธาตุมีลักษณะศิลปะแบบล้านนา ปิดด้วยทองจังโกสีเหลืองอร่ามทั้งองค์ ภายในประดิษฐานพระเกศบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในโกศทองคำอีกชั้นหนึ่ง และเป็นพระธาตุประจำปีเปิดของท่านที่เกิดปีระกา เชิญท่านกราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น.   หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดเชียงใหม่
17.00 น.    เดินทางถึง เมืองเชียงใหม่ นำท่านเยี่ยมชม ถนนนิมานเหมินทร์ ย่านฮิปสรีทชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหารแนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์
18.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ  Poonpetch Hotel หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.    นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ (6) สไตล์ขันโตกดินเนอร์ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองทางเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
21.00 น.   หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ
 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ลำปาง
09:00 น.    เดินทางถึง กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย ช้อปสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ
10.00 น.   เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุลำปางหลวง นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง วัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง ตัววัดตั้งอยู่บนเนิน มีบันไดนาคทอดขึ้นสู่ตัววัด สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารหลวง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีฉลู เชิญท่านกราบไหว้ขอพร
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น.   ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ 
22.00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **       
   
 
 

อัตราค่าบริการ :
 • ผู้ใหญ่ท่านละ                6,499          บาท        ( สำหรับคณะเดินทาง  40 ท่านขึ้นไป )
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ       1,200          บาท                
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ     400    บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน ที่ตาก แพเขื่อนภูมิพล ( พัดลม ห้องน้ำรวม ) / ที่เชียงใหม่ ( แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว ) หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน )
 • ค่าอาหาร  8  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT ) 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ
 • ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989
 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                       ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...

บริษัททัวร์,ทัวร์ทัวร์ตาก , ทัวร์เชียงใหม่, ล่องแพเขื่อนภูมิพล, ล่องแพแม่น้ำปิง , ทัวร์ล่องแพ , ลำพูน, ลำปาง , อุทยานพุทธบาทเขาหนาม, เกาะวาเลนไทน์, วัดพระบาทห้วยต้ม, วัดพระธาตุหริภุญชัย , กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง , วัดพระธาตุลำปางหลวง 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้