​N4A04 : มหัศจรรย์ไปภู ดูดอยสีชมพู ณ ภูลมโล ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2D1N

3847 จำนวนผู้เข้าชม  | 

​N4A04 : มหัศจรรย์ไปภู ดูดอยสีชมพู ณ ภูลมโล ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2D1N

 


 
 เที่ยวสุขใจไปภู ดูวิวดอยสีชมพู ที่ภูลมโล ภูทับเบิก โต้ลมหนาวนอนนับดาวที่ ภูหินร่องกล้า

ทริปเพลินใจไปกับทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งนับแสนต้น สุดคุ้มกับสถานที่สวยเน้นๆ ภูลมโล ภูทับเบิก
8
 

MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน  
ณ “ สองเมืองงาม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ” เที่ยวสบายจากพิษณุโลก สู่ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เที่ยวลานหินแตก นอนท้าลมหนาวบนภูหินร่องกล้า ตื่นเช้าไปสัมผัสทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งกว่าแสนต้น ณ ภูลมโล เพลินกันต่อที่ ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ อลังการดอยกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐานโดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”
 
           
  

กำหนดการเดินทาง   :   กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน /
กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

เดือนมกราคม 2559
   :    9-10 , 16-17 , 23-24 , 30-31      เดือนกุมภาพันธ์ 2559   :   6-7 , 13-14 , วันมาฆบูชา  20-21 , 27-28


 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 
 
           วันแรก
 ของการเดิน
ทาง :         
       
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - โรงเรียนการทหาร - กังหันน้ำ  ชุมชนบ้านร่องกล้า
 
05:00 น.
  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดย
รถตู้ VIP ปรับอากาศ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
12:30 น.    ถึง เมืองพิษณุโลก บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
14:30 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเที่ยวชม ลานหินแตก ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหินที่มีลักษณะมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้น บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ความลึกของร่องหินแตกเหล่านั้นไม่สามารถจะคะเนได้ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตก ยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิน และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ 
15:00 น.    นำท่านท่องเที่ยวไปยังความงดงามทางด้านประวัติศาตร์ โรงเรียนการเมืองการทหาร บริเวณนี้มีสภาพเป็นป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริเวณโรงเรียน จะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล
15:30 น.    จากนั้นนำท่านชม กังหันน้ำ ที่ใช้หล่อเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูหินร่องกล้าออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กังหันน้ำนี้ใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครกกระเดื่องตำข้าวซึ่ง เปรียบเสมือนโรงสีข้าวของ ผกค. จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ชุมชนบ้านร่องกล้า
16:30 น.    เดินทางถึง หมู่บ้านร่องกล้า หรือ บ้านใหม่ร่องกล้า ชุมชนท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยสภาพอากาศที่มีความหนาวตลอดทั้งปีในวันที่มีอากาศหนาวจัดจะได้พบเห็นแม่คะนิ้งอีกด้วย ถือว่าเป็นชุมชนที่มีการผสมผสานความเป็นอยู่ระหว่างชาวเขาเผ่าม้งและคนไทย ซึ่งมี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประจำเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ต้นพลับ ต้นท้อ กะหล่ำปลี แครอท บล็อคโคลี่ ฯลฯ 
17:00 น.    นำท่าน Check In เข้าที่พัก อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระพักผ่อน ท่านใดสนใจจะเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวชุมชน ชมความสวยงาม ของหมู่บ้านท่ามกลางทางต้นพญาเสือโคร่งแซมแทบทุกหลัง ให้บรรยากาศเหมือนหมู่บ้านชนบทในญี่ปุ่น 
18:00 น.   บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ ภูลมโล - ภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดวิวทะเลหมอก - ไร่กำนันจุล - พระพุทธมหาธรรมราชา - กรุงเทพฯ​
 
 
06.00 น.
  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ามกลางอากาศแจ่มใส นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ ภูลมโล ทุ่งดอกซากุระเมืองไทย แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงฤดูหนาว ด้วยพื้นที่ 1,200 ไร่ ที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทยไว้กว่า 100,000 ต้น เมื่อยามลมหนาวมาเยือน ณ ภูลมโล แห่งนี้จะกลายเป็นภูเขาสีชมพูสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินในบรรยากาศสดชื่นยามเช้า กับแสงตะวันแรก ณ จุดชมวิวภูลมโล พร้อมเก็บภาพความงดงามของทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเต็มภูเขาตามอัธยาศัย 
08.00 น.   บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ภูทับเบิก
10.00 น.   นำท่านเที่ยวชม ภูทับเบิก จุดที่ถือว่าสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร มีสภาพภูมิประเทศ
ที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา ป่าไม้ สายหมอก ไอหนาวและอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ ภูทับเบิก ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งความหนาวที่มีดาวเกลื่อนดิน นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาทะเลหมอกและไร่กะหล่ำปลี ณ จุดชมวิวภูทับเบิก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับไอหมอกที่ลอยผ่านมากระทบหน้า
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงท่ามกลางวิวสวย 
13:00 น.    แวะช้อปปิ้งสินค้าฝากคนทางบ้าน ณ ไร่กำนันจุล ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์สดจากไร่ ไร้สารพิษ อาทิ แยมผลไม้ น้ำผลไม้ 100%
14:00 น.    ก่อนอำลานำท่านขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี
15:00 น.    สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
20:00 น.   เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
 

                        ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                  ** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ :

• ผู้ใหญ่ ท่านละ                 4,699     บาท   (สำหรับคณะเดินทาง รถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ     1,000     บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน ที่ ภูหินร่องกล้า ( ห้องละ 2 ท่าน พัดลม ทีวี น้ำอุ่น )
• ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
 


                                                                                                             ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                             8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                             ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                             เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                               ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์เพชรบูรณ์,ทัวร์พิษณุโลก,เที่ยวเพชรบูรณ์,เที่ยวพิษณุโลก,ทัวร์เขาค้อ,ทัวร์ภูทับเบิก,ทัวร์ภูหินร่องกล้า,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,ภูหินร่องกล้า,น้ำหนาว,ภูทับเบิก,ทุ่งแสลงหลวง,
วัดพระธาตุผาแก้ว,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์ภาคเหนือ,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทะเลหมอกเขาค้อ,พระบรมธาตุเจดีย์,วัดพระธาตุผาแก้ว,ภูทับเบิก
แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก,วัดป่าภูทับเบิก,โรงเรียนการเมืองการทหาร,กังหันน้ำ,เมืองพิษณุโลก,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ,พระตำหนักเขาค้อ,หอสมุดนานาชาติ,ฐานอิทธิ,อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก,น้ำตกศรีดิษฐ์,ไร่บีเอ็น,วัดพระธาตุผาแก้ว,ภูลมโล,ซากุระภูลมโล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้