PKG3-N2A01 มหัศจรรย์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ แอดเวนเจอร์แม่ริม 3D2N

2590 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PKG3-N2A01 มหัศจรรย์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ แอดเวนเจอร์แม่ริม 3D2N

   เที่ยวสุขใจไปเชียงใหม่ ทริปขึ้นดอย แอ่วเมือง เปิดประสบการณ์ม่วนอกม่วนใจ๋

ทริปเที่ยวครบรส เจาะลึกเมืองเชียงใหม่ ขึ้นดอยม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ แอดเวนเจอร์แม่ริม ชมธรรมชาติสวย น้ำตก ภูเขา ตื่นตาศิลปะ สถาปัตยกรรม ชิมของอร่อยพื้นเมือง

พิเศษ !! ขันโตกดินเนอร์   
 
8
MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน   

ณ “ เมืองเชียงใหม่ นครพิงค์ล้านนาไทย ” เที่ยวสนุกครบรส พักผ่อนสบาย ชมความงามผลงานธรรมชาติสร้าง ณ ม่อนแจ่ม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หนาวสุดในสยาม สักการะพระธาตุเจดีย์คู่ ชมน้ำตกสวยวชิรธาร สิริภูมิ ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ดอยสุเทพ สนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่แม่ริม จุใจของฝากพื้นเมือง เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”
 

 

กำหนดการเดินทาง :  ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน 


 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com

 
            วันแรก
     ของการเดินทาง :
  สนามบินเชียงใหม่ - ปางช้างแม่แตง ชมการแสดงช้าง นั่งช้าง นั่งเกวียน ล่องแพไม่ไผ่ - อ.แม่ริม / อเมือง
 
08:30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ   จากนั้นออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิ่น สู่ อ.แม่แตง ( สายการบินนกแอร์ 07:00 08:10 DD8302 )  
09:00 น.    จากนั้นนำท่าน ชมการแสดง ของช้างแสนรู้ ที่ ปางช้างแม่แตง
11.00 น.   จากนั้นนำท่าน นั่งช้างชมไพร เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ 
12:00 น.    จากนั้นนำท่านสนุกกับกิจกรรม นั่งล้อเกวียนเทียมวัว ชมทิวทัศน์ทุ่งนา สัมผัสวิถีชาวบ้าน กลับปางช้าง 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง (1)  
13.30 น.   สนุกสนานกับ กิจกรรมล่องแพไม่ไผ่ ท่ามกลางลำน้ำแม่แตง
15.00 น.   จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้
16.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม / อ.เมือง
18.00 น.   นำท่าน Check In เข้าที่พัก  อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อนี้อิสระอาหารเย็น)
     
 
            วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์ - ท่องเที่ยวผจญภัย - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ - พระธาตุดอยสุเทพ- ขันโตกดินเนอร์ - ตลาดไนท์เชียงใหม่
  
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยว         
09.00 น.   นำท่านชมความสวยงาม ณ ม่อนแจ่ม ชมสวนดอกไม้บนดอยสูง พร้อมชมวิวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากสวนดอกไม้แล้ว ยังมีแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด เช่น พริกหวาน สตอเบอรี่ ฯลฯ ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง
10.00 น.   จากนั้นนำท่านไปเที่ยว พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ นำท่านเดินทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย หรือ Canopy walkway ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใสสามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้ 
** หากต้องการเที่ยวผจญภัยธีมปาร์คแบบธรรมชาติ นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม นั่งรถไฟรางไม้ Jungle Coaster สุดมันส์ไปกับกิจกรรมท้าความเร็วบนเครื่องเล่นที่ทำจากไม้ ให้คุณได้นั่งแล้วไถลลงมาตามรางเลื่อน จากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งความสนุกอยู่ที่เราเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว ผ่านโค้งต่างๆ ผ่านวิวแมกไม้ธรรมชาติ หรือ เลือกสนุกสุดมันส์ ห้อย โหน โจน ทะยาน ไปกับกิจกรรม Zipline ใช้ชีวิตติดล้อเลื่อนไปบนเส้นสลิงที่แข็งแรงแล้วปล่อยตัวไหลไปจากต้นไม้หนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่ง หรือ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ รถภูเขาม้งเอ็กซ์ตรีมสุดมันส์ , QuickJump ดิ่งลงมาจากที่สูง 
(อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นแนวผจญภัยธีมปาร์ต่างๆ)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น.   ช่วงบ่ายนำท่านเที่ยวชมความงามของ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สถานที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในยามที่เสด็จแปรพระราชฐานมา เชียงใหม่ นำท่านชมดอกไม้เมืองหนาวหายากหลากหลายสายพันธุ์และรื่นรมย์กับสวนดอกกุหลาบนานาชนิด
15.00 น.   จากนั้นสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดดอย เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูง พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย
17.00 น.    ถึง เมืองเชียงใหม่ นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.   จากนั้นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ (4) สไตล์ขันโตกดินเนอร์ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองทางเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
21.00 น.    หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
            วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  เชียงใหม่ - ยอดดอยอินทนนท์ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล- พระธาตุ ภพลภูมิสิริ - สถานีเกษตรโครงการหลวง - น้ำตกสิริธาร น้ำตกวชิรธาร - สนามบินเชียงใหม่
 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08:00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
10.00 น.   นำท่านท่องเที่ยวไปยังจุดที่สูงที่สุดของประเทศ ณ ยอดดอยอินทนนท์ หรือ ดอยที่มีสมญาณามว่าหลังคาแห่งสยาม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่า และมาสิ้นสุดที่นี่ จากความสูงที่ยอดดอย 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลและเป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วย มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งป่าดงดิบ และป่าสน ป่าเบญจพรรณ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
11.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยอินทนนท์ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้ ณ จุดชมวิวบนพระธาตุ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น.   หลังอาหารนำท่านไปชมดอกไม้เมืองหนาวภายใน สถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ อีกหนึ่งสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว พืชผัก ไม้ผล รวมถึงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูงมาวิจัย และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงามรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมแวะซื้อผักสด ผลไม้สด ที่ ตลาดชาวเขา
14.00 น.   จากนั้นนำท่านชมความอลังการของ น้ำตกสิริธาร และ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่กลาง  มีต้นกำเนิดอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
16.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
18.00 น.   ถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **
อัตราค่าบริการ :
 

 

ผู้เดินทาง  4-5  ท่าน

 

ผู้เดินทาง  6-7 ท่าน

 

ผู้เดินทาง  8  ท่านขึ้นไป

8,500     

8,300     

7,999     • พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ   2,500   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++ เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 500  บาท ++

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง   ( Driver Guide ) ( กรณีจำนวนคนน้อยอาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่งหรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง )
• ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ากิจกรรมขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียน ( แบบ Joy Group - เฉพาะคนไทย )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ไม่รวมค่าเครื่องเล่นแนวผจญภัยธีมปาร์ต่างๆ
• ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่อ ท่าน
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 4 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
 


 ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ" มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                 ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน
   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้