N2A11 มหัศจรรย์เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์ขุนเขา แอ่วเมือง นอนดอย แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4D3N

4976 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N2A11 มหัศจรรย์เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์ขุนเขา แอ่วเมือง นอนดอย แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4D3N

 

 
 เที่ยวสุขใจไปเชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง อินเทรนด์ท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แนววิถีไทย สไตล์ลึกซึ้ง เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   
ณ “ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง ดินแดนดอยธรรมชาติ ” เต็มอิ่มกับทริปเที่ยวธรรมชาติ ชมบรรยากาศทิวทัศน์ขุนเขาสวยกว้างไกลสุดสายตา ณ ม่อนแจ่ม สู่ ดินแดนหมู่บ้านน้อยในป่าใหญ่ แม่กำปอง สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติเขียวท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดปี อินเทรนด์ท่องเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง พักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน แช่น้ำแร่ผ่อนคลาย ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ท่องเที่ยวชิวๆ ณ โครงการบ้านข้างวัด ถนนนิมมานเหมินทร์ ไหว้พระขอพรที่วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ช้อปปิ้งจุใจกาดทุ่งเกวียน เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน  / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

   

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 
18:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ   มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์ 
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ม่อนแจ่ม - บ้านแม่กำปอง - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชาบ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
 
06:00 น.    ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
  
08:00 น.    จากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ขุนเขาสวยกว้างไกลสุดสายตา ณ ม่อนแจ่ม ดอยที่ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย บนยอดดอยม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของพรรณไม้และดอกไม้ป่าหลากหลายสีสวยโดยรอบและจากจุดนี้ท่านสามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมเหนือหุบเขาสวยงามมาก
 
10:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆในอำเภอแม่ออนที่ก่อตั้งมาแล้ว 100 กว่าปี ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาและลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน จึงทำให้สภาพอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี
 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร 
 
13:00 น.     จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ) โดยจุดเด่นอันเป็นเสน่ห์ของที่นี่ คือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลกินรี ประเภทหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเด่น และได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่พักจะเน้นเรื่องความสะอาด บวกกับอัธยาศัยไมตรีและความเป็นมิตรที่ดี พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าบ้าน จึงทำให้การท่องเที่ยวรูปแบบ โฮมสเตย์นี้ ยิ่งมีเสน่ห์ชวนสัมผัส
นำท่านเข้าพักตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตกินอยู่แบบง่ายๆ สบายๆ ตามวิถีคนในชุมชนชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์

 
14:00 น.    นำท่านเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนด้วยวิถีความสโลว์ไลฟ์ เดินเล่นชื่นชมวิถีชีวิตและบรรยากาศภายใน หมู่บ้านแม่กำปอง นำท่านไปยัง ร้านกาแฟชมนกชมไม้ เช็คอินกับจุดชมวิวที่ถือเป็นจุดไฮไลท์ของแม่กำปอง เยือน วัดแม่กำปอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม Unseen โบสถ์กลางน้ำหลังเก่าของวัด ชื่ออีกชื่อของวัดนี้คือ วัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่วัดเดียวในหมู่บ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านแม่กำปอง โดดเด่นตรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและวิหารกลางน้ำ จากนั้น ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ช้อปปิ้งเป็นของฝาก จากนั้นเดินทอดน่องต่อไปยัง บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง ร้านกาแฟน่ารักๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นกำแพงบ้านไม้เก่า ด้านหลังร้านติดริมห้วย ท่านใดจะนั่งดื่มกาแฟไปฟังเสียงลำธารน้ำไหลไปก็ได้บรรยากาศชิวๆ
 
16:00 น.    จากนั้นอิสระท่านใดจะเดินเล่นกันต่อไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม น้ำตกแม่กำปอง ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาสวยงาม หรือ ท่านใดจะเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ก็เชิญตามอัธยาศัย 
 
18:00 น.    จากนั้นรับประทานอาหารค่ำตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
 
19:00 น.    เชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อน หลับสบายอิงแอบไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตก หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์  
 
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการบ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - ถนนนิมานเหมินทร์
 
08:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง จากนั้นอิสระท่านใดจะเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้าน ก่อนอำลาก็เชิญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระ Check Out
 
10:00 น.    นำท่านชมผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ โครงการหลวงตีนตก จิบกาแฟซึมซับบรรยากาศของร่มไม้ สายน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแม่กำปอง
 
11:00 น.    จากนั้นนำท่านไปยัง น้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งน้ำพุร้อนจากใต้ดิน อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส เชิญท่านพักผ่อนคลายอริยาบถกล้ามเนื้อ      แช่เท้ากับน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ หรือ ท่านใดจะอาบน้ำแร่ในห้องส่วนตัวก็เชิญตามอัธยาศัย ส่วนท่านใดอยากสนุกอร่อย ก็ทำกิจกรรมต้มไข่ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม เต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพรรณที่ถูกตกแต่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
 
13:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการบ้านข้างวัด แหล่งช้อปปิ้งสไตล์พื้นเมือง ภายโครงการจะมีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ , ร้านอาหาร ร้านขายของแฮนด์เมด ซึ่งหน้าโครงการจะมีลานกว้างไว้สำหรับให้ผู้คนในชุมชนมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกัน ซึ่งโครงการนี้มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น ซึ่งตัวของร้านค้าต่างๆกันจะเป็นลักษณะบ้านไม้ 2 ชั้น ซึ่งดูแล้วเหมือนหมู่บ้านในสมัยก่อน 
 
15:00 น.    จากนั้นนำท่านไปเดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ สัมผัสศิลปะพุทธ แบบลังกาวงศ์ในวัดที่ร่มรื่น ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครจริงๆ ด้วยการสร้างอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น 
 
16:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนิมานเหมินทร์ ย่านฮิปสรีทชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหารแนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์
 
17:30 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร
 
18:30 น.    จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) อิสระให้ท่าน เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
19:30 น.    นำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพฯ
 
07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
 
08:00 น.    นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี โดยวัดสำคัญทางภาคเหนือ จะนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า พระเจ้าทันใจ        ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน ตามความเชื่อหากใครได้มากราบขอพร หลวงพ่อทันใจ แล้วขอพรสิ่งที่อยากได้ก็จะสำเร็จโดยพลัน
 
10:00 น.   ​สมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองนครพิงค์เชียงใหม่
 
11:30 น.     แวะให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย ช้อปสินค้าพื้นเมือง ขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ 
 
12:30 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
 
13:30 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ 
 
18:00 น.    ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
 
22:00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ :

• ผู้ใหญ่         ท่านละ     6,699    บาท
• พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ     1,500    บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ห้องพัดลม ) / อ.เมืองเชียงใหม่ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

บริษัททัวร์,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปีใหม่,ทัวร์ภาคเหนือ,ม่อนแจ่ม,บ้านแม่กำปอง,ร้านกาแฟชมนกชมไม้,วัดแม่กำปอง,หมอนสุขภาพจากใบชา,บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง,น้ำตกแม่กำปอง,โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง,โครงการหลวงตีนตก,น้ำพุร้อนสันกำแพง,โครงการบ้านข้างวัด,วัดอุโมงค์,ถนนนิมานเหมินทร์,พระเจ้าทันใจ,วัดพระธาตุดอยคำ,กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้