Magic On Tour

Magic On Tour

ผู้ดูแล

magicontours@gmail.com

  วันหยุดนี้เที่ยวไหนดี (3499 อ่าน)

11 ก.ย. 2557 09:44

61.90.77.6

Magic On Tour

Magic On Tour

ผู้ดูแล

magicontours@gmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

11 ก.ย. 2557 11:38 #3

วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ ด้วยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง เพื่อเป็นวัดประจำบ้านเกิด สร้างโดยจินตนาการของอาจารย์ จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมากแห่งหนึ่ง

61.90.77.6

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

11 ก.ย. 2557 11:50 #4

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระตำหนักดอยตุงเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ รอบ ๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากชนิด หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็นหมอกจาง ๆ บริเวณยอดเขารอบพระตำหนัก

61.90.77.6

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:22 #5

เชียงแสน เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง แม้ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยู่ในทั้งในและนอกตัวเมือง ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 สลับกับบ้านเรือนชาวบ้าน การเที่ยวชมควรเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ใกล้กับประตูป่าสัก ติดกันเป็นวัดเจดีย์หลวง ฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน จากจุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ ได้ในรัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:30 #6

พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนดอยจอมกิตติ วัดพระธาตุจอดกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนมาช้านาน และยังเป็น ๑ ในพระธาตุสำคัญในเส้นทางไหว้พระธาตุ ๙ จอม โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้พระธาตุจอมกิตติ และตั้งจิตอธิษฐาน จะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศ มีผู้คนสรรเสริญ

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:41 #7

วัดพระธาตุผาเงา สถานที่ปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่ 143 ไร่ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งของพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:50 #8

วัดเจดีย์หลวง วัดนี้เดิมสันนิษฐานว่าคือ “วัดพระหลวง” เป็นวัดสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในเมืองโบราณเชียงแสน พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพญามังราย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1887 ภายในวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่สูง 88 ม. ตั้งอยู่บนฐานกว้าง 24 ม.ถือเป็นเจดีย์ทรงระฆังล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:58 #9

สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ อันเป็นรอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย , แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและ ลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนี้

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 11:11 #10

ถนนคนเดินตลาดแม่สาย ( ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ที่ 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือน ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชมการประกวด กิจกรรมการแสดงต่างๆ ทั้งศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในอำเภอแม่สายเลือกชิมของอร่อยพื้นเมือง

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 13:09 #11

ตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ชมความเป็นอยู่ของชาวพม่าและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 13:41 #14

ดอยอ่างขาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม. ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร ภายในโครงการมีสถานที่น่าสนใจได้แก่ แปลงทดลองปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ สวนบ๊วย สวนท้อ สตอบอรี่ กีวี่ พลับ สาลี่ ภายในโครงการหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนแปดสิบ เรือนดอกไม้ โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ซากุระ ป่าเมเปิล พระตำหนักอ่างขาง สวนบอนไซ

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 13:51 #15

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย จากเดิมที่เป็นดอยหัวโล้นแปรสภาพเป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา พันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 13:56 #16

แปลงปลูกไม้เมืองหนาวกลางแจ้ง หรือสวนแปดสิบ เป็นไฮไลท์สำหรับการเที่ยวชมดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร บริเวณด้านหน้าสำนักงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ดอกสวยๆ ปลูกลงแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม อีกทั้งยังมีซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่นให้ชมด้วย ที่นี่มีดอกไม้สวยๆ มากมาย พรรณไม้ในแปลงปลูกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา สวนยังสวยแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนที่ข้างล่างร้อนสุดๆ แต่บนดอยอ่างขางเย็นสบายมีดอกไม้สวยๆ อยู่เสมอ สรุปว่าจุดนี้สวยมากไม่รู้จะอธิบายยังไงชมภาพดีกว่า


61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:13 #17

ตลาดไนท์เชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก งานฝีมือ หัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ รวมไปถึงแหล่งของกินอร่อย มีทั้งแบบแผงลอย เป็นซุ้ม และเป็นร้านถาวรในศูนย์การค้า นอกจากร้านค้าก็ยังมีโรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าให้ช็อปกันกระจายไปเลยค่ะ

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:28 #18

กาดต้นพยอม ชิมอาหารเหนือในกาดคนเมืองแท้ๆยามเช้า พร้อมเลือกซื้อผักและผลไม้สดๆ อาทิ สตอเบอร์รี่ ฟักแม้ว น้ำพริกหนุ่ม แค๊ปหมู บ๋วย ท้อดอง และจุใจกับการช้อปปิ้ง สินค้าเมืองเหนืออื่นๆ

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:35 #19

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๐๘๘ วัดเจดีย์หลวงจึงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยว

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:42 #20

วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา สรงน้ำเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:48 #21

กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากจาก จ.ลำปาง และทางภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม อาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือต่าง ๆ อาทิเช่น แค็ปหมู น้ำพริกหนุ่ม อาหารหมักดอง

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 14:55 #22

ดอยแม่สลอง นั้น รายล้อมไปด้วย ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ที่บานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ จากเมืองไกลให้มาเยือน ซึ่งเมื่อได้มายืนเด่นตระหง่านอยู่บนยอดดอยสูงแห่งนี้ แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่า นี่มันแผ่นดินไทยจริงๆ หรือ เพราะด้วยบรรยากาศที่หนาวเย็นจับใจในช่วงเหมันต์ ตลอดจนบรรยากาศ และทิวทัศน์ที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันช่างให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในชนบทของประเทศจีนไม่มีผิดเพี้ยน เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก ยอดดอยแม่สลองเป็นที่ลงหลักปักฐานของชาวจีนฮ่อแถบมณฑลยูนาน ที่ลี้ภัยมาหลบอาศัยอยู่ตั้งแต่ครั้งอดีต และพากันประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกชา และพืชผักเมืองหนาวเป็นหลัก ซึ่งชาที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันดีคือ ชาอู่หลง

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 15:02 #23

ไร่ชา 101 ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบนดอยแม่สลอง ที่นี่จะนิยมปลูกชาอยู่ 3 ชนิด คือ อู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดูแต่จะปลูกอู่หลงก้านอ่อนมากที่สุด เนื่องจากอู่หลงก้านอ่อนได้รับการตอบรับและมีสรรพคุณที่ดี การปลูกชาต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากชาจะดูแลรักษายาก

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 15:05 #24

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ยอดเขาบนดอยแม่สลอง ที่นี่ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองในอ้อมกอดขุนเขาบ้านแม่สลองได้อย่างชัดเจนจากบนพระธาตุ และในยามเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด

61.90.91.198

PuPe

PuPe

ผู้เยี่ยมชม

thursdaytuesday@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้