น่าน ปัว ท่าวังผา กาแฟไทลื้อ | ทัวร์น่าน เที่ยวปัว ทัวร์ปัว ทัวร์ดอยเสมอดาว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N1A01 - 4D3N

มหัศจรรย์น่าน ปัว ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ตูบนาไทลื้อ คาเฟ่บ้านนา ท่าวังผา 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์ปัว ทัวร์ดอยเสมอดาว 4วัน 3คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | วัดศรีมงคล | อ.ปัว | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | วัดภูเก็ต | ตูบนาไทลื้อ | วัดร้องแง | วัดปรางค์ | ถนนคนเดินเมืองปัว | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

Share

กำหนดการเดินทาง :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง  :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 สมควรแก่เวลา ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน

 วันที่สองของการเดินทาง  :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - งาช้างดำ - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน

05:00 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 นำท่านท่องเที่ยว เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ 
11:00 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง   
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ชม ซุ้มลีลาวดี  วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง 
16:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองน่าน
17:00 ชมอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19:00 เดินเล่น กาดข่วงเมืองน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง  :  วัดศรีมงคล - อ.ปัว - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - ตูบนาไทลื้อ - วัดร้องแง - วัดปรางค์ - ถนนคนเดินเมืองปัว

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 นำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อ.ท่าวังผา เที่ยว วัดศรีมงคล ถ่ายรูปกับต้นตาลคู่และผืนนา
10:00 นำท่านสู่ อ.ปัว ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ 
11:00 ไปจิบกาแฟชมวิวทุ่งนา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง ร้านลำดวนผ้าทอ
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร 
13:00 ชมความงาม วัดภูเก็ต เที่ยวคาเฟ่บ้านนาสุดชิลล์ ณ ตูบนาไทลื้อ วัดร้องแงหอเทพญารินทร์เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว
15:00 สู่ วัดร้องแง หอเทพญารินทร์เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว สัมผัสต้นไม้ดิกเดียม
17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว
18:00 เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปัว อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารท้องถิ่นในถนนคนเดิน
19:00 หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านสู่ อ.ท่าวังผา ไปยัง วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว
11:00 บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางกลับ 
14:30 ถึง จ.แพร่ ไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ  
15:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
24:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,299

7,2999,59916,599

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

ทัวร์น่าน เที่ยวน่าน โปรแกรมเที่ยวน่าน โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์น่าน ปัว แพ็คเกจทัวร์น่าน ทัวร์น่าน pantip ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน ปัว ปัว น่าน ดอยเสมอดาว แพ็คเกจทัวร์น่าน แพ็คเกจทัวร์น่าน ปัว ทัวร์น่าน ทัวร์น่าน ปัว ทัวร์ปัว น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์เมืองปัว โปรแกรมทัวร์น่าน 4วัน3คืน เที่ยวเมืองปัว น่าน ร้านกาแฟไทลื้อ ตูบนาไทลื้อ ดอยเสมอดาว ดอยเสมอดาว น่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน พระธาตุแช่แห้ง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ พระธาตุเขาน้อย แพ็คเกจทัวร์น่าน ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์น่าน ปัว ร้านกาแฟไทลื้อ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้