ไหว้พระธาตุน่าน แพร่ พัก2เมือง | ทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ เที่ยวน่านแพร่ ทัวร์ปัว ทัวร์ดอยเสมอดาว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N1A04 - 4D3N

มหัศจรรย์ล้านนา น่าน แพร่ ปัว เที่ยวคาเฟ่บ้านนา พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ ทัวร์ปัว 4วัน 3คืน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | อ.ปัว | วัดภูเก็ต | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | อ.ท่าวังผา | วัดศรีมงคล | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อ | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ | แพร่ | ผ้าม่อฮ่อม | บ้านวงศ์บุรี | วนอุทยานแพะเมืองผี | พระพุทธชินราช

Share

กำหนดการเดินทาง  :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง  :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - งาช้างดำ - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน

05:00 เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 นำท่านท่องเที่ยว เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ 
11:00 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง   
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ชม ซุ้มลีลาวดี  วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง 
16:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองน่าน
17:00 ชมอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
18:00 เดินเล่น กาดข่วงเมืองน่าน อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารท้องถิ่นในถนนคนเดิน
19:00 หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง :  อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อ - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านสู่ อ.ปัว ชมความงาม วัดภูเก็ต จิบกาแฟชมวิวทุ่งนา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง ร้านลำดวนผ้าทอ
11:00 นำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อ.ท่าวังผา เที่ยว วัดศรีมงคล ถ่ายรูปกับต้นตาลคู่และผืนนา
12:00 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร 
13:00 นำท่านไปยัง วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว
14:00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ จ.แพร่
16:00 เดินทางถึง จ.แพร่ สักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ
17:00 บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร 
19:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองแพร่

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  แพร่ - ผ้าม่อฮ่อม - บ้านวงศ์บุรี - วนอุทยานแพะเมืองผี - พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ช้อปปิ้ง เสื้อม่อฮ่อมเมืองแพร่ เที่ยว บ้านวงศ์บุรี วนอุทยานแพะเมืองผี 
11:00 บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางกลับ 
14:30 ถึง จ.พิษณุโลก สักการะ พระพุทธชินราช 
15:30 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,499

7,5999,59916,599

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้