เชียงราย เชียงแสน พักริมโขง ดอยตุง แม่สาย | ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงแสน ทัวร์ดอยตุง

รหัสสินค้า : CRB-N2B06 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เที่ยวตามวิถี เชียงแสน ดอยตุง แม่สาย พักโฮมสเตย์ริมโขง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงแสน ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | เชียงแสน | พระธาตุจอมกิตติ | วัดเจดีย์หลวง | พระธาตุผาเงา - โฮมสเตย์ริมน้ำโขงเชียงแสน | สามเหลี่ยมทองคำ | แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก พม่า | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ไร่ชาฉุยฟง | ตลาดไนท์เชียงราย | หอนาฬิกาเชียงราย | วัดพระแก้ว | วัดร่องขุ่น

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง  :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เชียงราย

17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย 

 วันที่สองของการเดินทาง :  เชียงราย - ไร่บุญรอด - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - เชียงแสน - พระธาตุจอมกิตติ - วัดเจดีย์หลวง - พระธาตุผาเงา - โฮมสเตย์ริมน้ำโขงเชียงแสน

06:00 เดินทางถึง  เชียงราย  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 เที่ยวชม ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย
09:00 ไหว้พระชมความงาม วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น
11:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเชียงแสน
14:00 ถึง เชียงแสน เยี่ยมชม พระธาตุจอมกิตติ  วัดเจดีย์หลวง  วัดพระธาตุผาเงา
16:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ โฮมสเตย์ริมน้ำโขงเชียงแสน  
17:00 อิสระเดินเล่นหมู่บ้านท่ามกลางวิวสวยริมฝั่งโขงในยามเย็น 
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับธรรมชาติ

 วันที่สามของการเดินทาง :  สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก พม่า - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - ไร่ชาฉุยฟง - ตลาดไนท์

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านสู่ สามเหลี่ยมทองคำ 
10:00 ไปช้อปปิ้ง ตลาดแม่สาย ข้ามแดน ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า  
11:30 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:30 เที่ยวชม ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง 
16:00 เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงราย
17:30 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองเชียงราย 
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงราย จากนั้นเชิญพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  หอนาฬิกาเชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
07:30  ชม หอนาฬิกาเชียงราย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระแก้ว
09:00  เที่ยวชม วัดร่องขุ่น จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
12:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

             

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง  8 ท่านขึ้นไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,999

8,59910,90018,499

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400

เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ     

 500


 
   

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง 4D3N (เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง) | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | โครงการหลวงตีนตก | ผาน้ำลอด | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | วัดอุโมงค์ | โครงการบ้านข้างวัด | วัดพระธาตุดอยคำ | วัดต้นเกว๋น | กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา |ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ตลาดมูเซอ | ตาก | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,999 ฿ 6,999

CRB-N2B05 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เชียงใหม่ เที่ยวเมืองในหุบเขา แม่อาย เชียงดาว ท่าตอน ฝาง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่อาย ทัวร์เชียงดาว ทัวร์ท่าตอน ทัวร์ฝาง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เที่ยวเชียงราย | เชียงราย | วัดร่องขุ่น | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | วัดพระแก้ว | หอนาฬิกา | ถนนคนเดิน | อ.แม่อาย | สวนส้มธนาธร | วัดท่าตอน | น้ำพุร้อน อ.ฝาง | อ.เชียงดาว | โฮมสเตย์เชียงดาว | วัดถ้ำเชียงดาว | กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

 
฿ 6,999 ฿ 6,999

CRB-N2B07 - 4D3N  

มหัศจรรย์เชียงราย พะเยา แอ่ว 1 ดอย 2 ภู ภูลังกา ภูชี้ฟ้า ดอยตุง 4D3N   | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์พะเยา ทัวร์ภูลังกา ทัวร์ภูชี้ฟ้า ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | ทัวร์ภูชี้ฟ้า | เชียงราย | วัดร่องขุ่น | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ไร่ชาฉุยฟง | ภูชี้ฟ้า | ชมทะเลหมอกยอดภูชี้ฟ้า | พะเยา | น้ำตกภูซาง | อ.เชียงคำ | วัดนันตาราม | วัดพระเจ้านั่งดิน | ภูลังกา | ชมทะเลหมอกภูลังกา | ร้านกาแฟ Magic Mountain | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

 
฿ 7,499 ฿ 7,499

CMB-N2A10 - 3D2N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวาง เที่ยวตามรอยซีรี่ย์รักฉุดใจนายฉุกเฉิน 3D2N | โปรแกรมทัวร์ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ขุนวาง 3วัน 2คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ | จุดชมวิวดอยอินทนนท์ | ยอดดอยอินทนนท์ | สถานีเกษตรโครงการหลวง | ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง | แคมป์ปิ้งท่ามกลางดอกซากุระ | ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี | ตลาดม้ง | น้ำตกวชิรธาร

 
฿ 4,999 ฿ 4,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com