ลำปาง ลำพูน ลี้ แจ้ซ้อน ชมวัดสวย | ทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N5A01

มหัศจรรย์วัดสูงเสียดฟ้า น้ำตกก้อหลวง ไหว้พระธาตุลำปาง ลำพูน เที่ยวเมืองอนุรักษ์ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา 4D3N >>>>> โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน 4วัน 3 คืน | อุทยานแห่งชาติแม่ปิง | ทะเลสาบแก่งก้อ | น้ำตกก้อหลวง | พระบาทห้วยต้ม | พระพุทธบาทผาหนาม | ไหว้พระลำพูน | ลำปาง | วัดเฉลิมพระเกียรติฯ | อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน | อ.เมืองลำปาง | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปาง | ตลาดมูเซอตาก

Share

กำหนดการเดินทาง :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - ลำพูน - เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด

19.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
20.00 ออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - ทะเลสาบแก่งก้อ - น้ำตกก้อหลวง - พระบาทห้วยต้ม - พระพุทธบาทผาหนาม - ไหว้พระลำพูน

05:00 เดินทางถึง อ.ลี้ จ.ลำพูน เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  ชมทะเลหมอก ณ จุดวิวทะเลสาบแก่งก้อ
06:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
08:00 นำท่านท่องเที่ยว น้ำตกก้อหลวง  
10.30 จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระบาทห้วยต้ม 
11.00 ไปยังจุดชมวิวเมืองลี้มุมสูงแบบ 360 องศา ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม 
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
15:00 ถึง เมืองลำพูน เที่ยวชมวัดวาอารามเก่า วัดจามเทวี อนุสาวรีย์จามเทวี วัดสันป่ายางหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า 
17:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองลำพูน
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งทุกท่านเข้านอน

 วันที่สามของการเดินทาง :  ลำพูน - ลำปาง - วัดเฉลิมพระเกียรติฯ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - อ.เมืองลำปาง - กาดกองต้า

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 เดินทางต่อสู่ จ.ลำปาง เที่ยวชมภาพความงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวที่สร้างบนภูเขาสูง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
11:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 ผ่อนคลายกับธารน้ำแร่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
17:00 จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Check In ณ เมืองลำปาง
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินกาดกองต้า จากนั้นเชิญพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์ 

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปาง - ตลาดมูเซอตาก - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง สุสานไตรลักษณ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง
11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
14:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ตลาดมูเซอ จ.ตาก 
15:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

              

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,599

7,2999,49916,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     
โปรแกรมทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์ลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำพูน ลำปาง ทัวร์ลำปาง ลำพูน ทัวร์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ทัวร์เมืองลี้ ลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำปาง 4วัน3คืน เที่ยวลำปาง เที่ยวลำพูน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น้ำตกก้อหลวง น้ำแร่แจ้ซ้อน วัดพระพุทธบาทผาหนาม วัดพระบาทห้วยต้ม เมืองลี้ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเฉลิมพระเกียรติ ลำปาง วัดพระธาตุลำปาง วัดพระบาทปู่ผาแดง ทะเลสาบแก่งก้อ ทัวร์ลำปาง ลำพูน ลี้ แจ้ซ้อน ทัวร์ ลำพูน ลำปาง ลี้ แจ้ซ้อน โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน 4วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้