เลย เชียงคาน ภูเรือ แก่งคุดคู้ | ทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เลย ทัวร์แก่งคุดคู้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E2A01 - 4D3N

มหัศจรรย์รักเลย ชุดเวลคัม เที่ยวครบ ณ เชียงคาน ภูเรือ 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เลย ทัวร์แก่งคุดคู้ 4วัน 3คืน | ทัวร์เลย | อ.ด่านซ้าย | พระธาตุศรีสองรัก | อ.ภูเรือ | อุทยานแห่งชาติภูเรือ | ไร่ TSA | สวนองุ่นชาโต้เดอเลย | วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง | เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ | เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว | สวนดอกไม้ | วัดป่าห้วยลาด | ถนนคนเดินเลย | เมืองเลย OTOP | เที่ยวเชียงคาน | วัดท่าแขก | แก่งคุดคู้ | โรงหนังสุวรรณรามา | แหล่งผลิตผ้าห่มนวม | วัดศรีคุณเมือง | ถนนคนเดินเชียงคาน | ตลาดเช้าเชียงคาน | ตักบาตรข้าวเหนียว | คุนหมิงเมืองเลย

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :
กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - เลย

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อ.ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - อ.ภูเรือ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ไร่ TSA - สวนองุ่นชาโต้เดอเลย - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว - สวนดอกไม้ - วัดป่าห้วยลาด - ถนนคนเดินเลย

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เมืองเลย OTOP - เชียงคานเมืองมหาเสน่ห์ริมน้ำโขง - วัดท่าแขก - แก่งคุดคู้ - โรงหนังสุวรรณรามา แหล่งผลิตผ้าห่มนวม - วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดินเชียงคาน

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ตลาดเช้าเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว - คุนหมิงเมืองเลย - กรุงเทพฯ

                                 

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,299

7,4999,59915,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     
Powered by MakeWebEasy.com