ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม ไทรทอง ชัยภูมิ | ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ป่าหินงาม ทัวร์ชัยภูมิ ทัวร์อุทยานแห่งชาติไทรทอง มอหินขาว น้ำตกตาดโตน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E2B01 - 2D1N

มหัศจรรย์ชัยภูมิ ทริปเดียวเที่ยว 4 อช. ชมทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม ไทรทอง มอหินขาว น้ำตกตาดโตน 2D1N | โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ป่าหินงาม ทัวร์ชัยภูมิ 2วัน 1คืน | ชัยภูมิ | อ.เทพสถิต | อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม | นั่งรถรางชมทุ่งกระเจียว | จุดชมวิวสุดแผ่นดิน | ป่าหินงาม | วัดเขาประตูชุมพล | อุทยานแห่งชาติไทรทอง | ทุ่งบัวสวรรค์ | ผาหำหด | อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ | มอหินขาว | อุทยานแห่งชาติภูแลนคา | เล่นน้ำตกตาดโตน ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน | ฟาร์มโชคชัย | ไร่สุวรรณ |

Share

กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้   

วันแรกของการเดินทาง  :  กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - อ.เทพสถิต - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - นั่งรถรางชมทุ่งกระเจียว - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุ่งบัวสวรรค์ - ผาหำหด - อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น.
เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถรางนำเที่ยว ชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชื่นชมความสวยงามธรรมชาติ สู่  จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ชมวิวแนวหน้าผารอยต่อ ระหว่างภาคกลางและอีสาน สู่ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปสัตว์ต่างๆ 
11.00 น.
จากนั้นนำท่านไปยัง วัดเขาประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ รอด “ซุ้มประตูชุมพล” อธิฐานขอพรให้ประสบแต่ความสำเร็จ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร
13.30 น. หลังอาหาร สู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นสู่บนเขา อันเป็นถิ่นกำเนิดของ ดอกกระเจียว ทุ่งบัวสวรรค์อุทยานแห่งชาติไทรทอง โดยเราจะเดินเท้าเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 4 กม. เส้นทางนี้เดินชมสะดวกผ่านป่าเต็งรังสลับกับจุดชมวิวตามแนวผาสวยต่างๆ เริ่มจากจุดแรก คือ แนวผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินต่อไปที่ผาเพลินใจ ชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งดอกสีขาว เพียงแห่งเดียวของที่นี่ จากนั้นเดินลัดเลาะกลับ ผ่าน ผาอาทิตย์อัสดง ผาสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ
18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยาน 
21.00 น. เดินทางถึงที่พัก Check In ณ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา - เล่นน้ำตกตาดโตน ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน - ฟาร์มโชคชัย - ไร่สุวรรณ - กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3)  หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น.  จากนั้นท่องเที่ยวต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมกลุ่มเสาหินมหัศจรรย์ มอหินขาว หรือ สโตนเฮดจ์เมืองไทย 
10.00 น. เดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชม น้ำตกตาดโตน น้ำตกขนาดใหญ่ สูง 6 ม. มีน้ำไหลตลอดปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพ หรือ นั่งเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหารสวัสดิการของทางอุทยาน หลังอาหารนำท่านอำลา จ.ชัยภูมิ เดินทางกลับ
15.30 น. เดินทางถึง ฟาร์มโชคชัย แวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิกุนเชียง ไอศครีม อืมมิลล์ 
16.00 น. จากนั้นแวะเลือกซื้อข้าวโพดหวานขึ้นชื่อ ณ ไร่สุวรรณ 
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                           

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน 2-3 ท่าน

4,599

5,2996,59910,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

800
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง )
ลดท่านละ

400


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้