สามพันโบก ผาแต้ม วัดเรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี | ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์สามพันโบก ทัวร์ผาแต้ม

รหัสสินค้า : E3A01 - 3D2N

มหัศจรรย์อุบล ดินแดนลุ่มน้ำโขง สามพันโบก อลังการวัดเรืองแสง 3D2N | โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์สามพันโบก ทัวร์ผาแต้ม 3วัน 2คืน | หาดชมดาว | ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบก | อ.โขงเจียม | อุทยานแห่งชาติผาแต้ม | ทุ่งดอกไม้ | น้ำตกสร้อยสวรรค์ | น้ำตกแสงจันทร์ | เสาเฉลียง | ภาพเขียนสีโบราณ | วัดเรืองแสง | วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว | ชมแม่น้ำสองสี โขงสีปูน มูลสีคราม | วัดถ้ำคูหาสวรรค์ | วัดทุ่งศรีเมือง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง  :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้  

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุบลราชธานี - หาดชมดาว - ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบก - อ.โขงเจียม - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - ทุ่งดอกไม้ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - น้ำตกแสงจันทร์ - เสาเฉลียง - ภาพเขียนสีโบราณ - วัดเรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

05:00 เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี นำท่านไปยัง หาดชมดาว 
06:00 ล่องเรือชมความงามเกาะแก่งหาดหินสวยริมแม่น้ำโขง สามพันโบก  
08:00 รับประทานอาหารเช้า (1)  ณ ห้องอาหาร
10.00 เดินทางสู่ อ.โขงเจียม ท่องเที่ยว น้ำตกสร้อยสวรรค์ ชมทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ 
10.30 ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู Unseen In Thailand 
12:30 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:30 เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสีศิลปะถ้ำโบราณผาแต้ม
17:00 จากนั้นนำท่านสู่ วัดสวยบนยอดเขา วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง 
18:30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
19:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร 
20:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.โขงเจียม

 วันที่สามของการเดินทาง :  ชมแม่น้ำสองสี โขงสีปูน มูลสีคราม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดทุ่งศรีเมือง - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:30 ชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี สู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
11:30 สู่ เมืองอุบลราชธานี นำท่านไปยัง วัดทุ่งศรีเมือง
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 ช้อปปิ้งของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอ 
14:00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

             

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน 2-3 ท่าน

5,299

5,9998,29914,599

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     

ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์สามพันโบก ทัวร์ผาแต้ม ทัวร์วัดภูพร้าว ทัวร์วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม ทัวร์ผาแต้ม สามพันโบก ทัวร์อุบล สามพันโบก ผาแต้ม โปรแกรมทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม วัดภูพร้าว อุบลราชธานี โปรแกรมทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน โปรแกรมเที่ยวสามพันโบก ผาแต้ม สามพันโบก ผาแต้ม วัดภูพร้าว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม โขงเจียม วัดเรืองแสงอุบล ทัวร์สามพันโบก อุบลราชธานี ทัวร์3000โบก ผาแต้ม วัดภูพร้าว ทัวร์อุบลราชธานี ผาแต้ม3000โบก ทัวร์3000โบก โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์สามพันโบก ทัวร์ผาแต้ม 3วัน 2คืน หาดชมดาว ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบก อ.โขงเจียม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทุ่งดอกไม้ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์
สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

E4A02 - 3D2N

มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก อิสานเหนือ อุดร หนองคาย เลย เชียงคาน 3D2N | ทัวร์เทศกาลบั้งไฟพญานาค ทัวร์เทศกาลออกพรรษา ทัวร์บั้งไฟพญานาค โปรแกรมทัวร์บั้งไฟพญานาค หนองคาย ทัวร์หนองคาย อุดร ทัวร์ อ.สังคม ทัวร์เชียงคาน 3วัน 2คืน | บั้งไฟพญานาค | วัดหินหมากเป้ง | วัดผาตากเสื้อ | อ.สังคม จ.หนองคาย | ทัวร์อุดรธานี | วัดป่าภูก้อน | อ.เชียงคาน เลย | แก่งคุดคู้ | ถนนคนเดินเชียงคาน | ตักบาตรข้าวเหนียว | วัดศรีคุณเมือง | ตลาดเช้าเชียงคาน | คุนหมิงเมืองเลย | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,499 ฿ 6,499

E1A01 - 3D2N (BUS)

มหัศจรรย์เมืองโคราช สัมผัสมนต์เสน่ห์ผืนป่าเขาใหญ่ Night Safary 3D2N (BUS) | โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์โคราช 3วัน 2คืน | อยุธยา | ตลาดน้ำทุ่งบัวชม | อ.ปากช่อง นครราชสีมา | ไร่ทองสมบูรณ์คลับ | เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม | Palio | อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | น้ำตกเหวสุวัต | ผาตรอมใจ | ผาเดียวดาย | ทุ่งหนองผักชี | Night Safary | ฟาร์มโชคชัย | ไร่สุวรรณ | วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม | ตลาดมวกเหล็ก |

 
฿ 4,899 ฿ 4,899

E4A01 - 3D2N

มหัศจรรย์อิสานเหนือ อุดร หนองคาย เลย เชียงคาน ตามรอยเมืองพญานาค 3D2N | โปรแกรมทัวร์อุดร ทัวร์อ.สังคม ทัวร์เชียงคาน 3วัน 2คืน | ทัวร์อุดรธานี | วัดศิริสุทโธ | วังนาคินทร์ | ป่าคำชะโนด | วัดป่าภูก้อน | อ.สังคม จ.หนองคาย | วัดผาตากเสื้อ | อ.เชียงคาน เลย | แก่งคุดคู้ | ถนนคนเดินเชียงคาน | ตักบาตรข้าวเหนียว | วัดศรีคุณเมือง | ตลาดเช้าเชียงคาน | คุนหมิงเมืองเลย | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,299 ฿ 6,299

E1A02 - 2D1N (VAN-BUS)

มหัศจรรย์เมืองโคราช สัมผัสมนต์เสน่ห์ผืนป่าเขาใหญ่ 2D1N (VAN-BUS) | โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์โคราช 2วัน 1คืน | อยุธยา | ตลาดน้ำทุ่งบัวชม | อ.ปากช่อง นครราชสีมา | ไร่ทองสมบูรณ์คลับ | Tara Cafe’ | อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | น้ำตกเหวสุวัต | ผาตรอมใจ | ผาเดียวดาย | ฟาร์มโชคชัย | ไร่สุวรรณ | วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม |

 
฿ 4,799 ฿ 4,799
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com