ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ 5D3N (XJ)

SKU : AS2A03

Share

หมวดหมู่ :

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  อาหาร กลางวัน, เย็น

 วันที่สามของการเดินทาง :

 โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ่ต์ปู+ชาบูหมู)

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อ Option Tour อาหารเช้า

 วันที่ห้าของการเดินทาง : 

 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาหารเช้า


 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

24,888

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ / เดินทางท่านเดียว

8,500
ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

Infant7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)

ท่ีนั่ง

34


     
Powered by MakeWebEasy.com