ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ Hokkaido | ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hokkaido 5D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS2A04 - 5D4N

มหัศจรรย์ญี่ปุ่น Wonderful Hokkaido 5D3N ซัปโปโร โอตารุ KIRORO RESORT พักออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คืน ซัปโปโร 2คืน (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง) ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  :  ทัวร์ญี่ปุ่น เม.ย 62 - มิ.ย 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น      

 วันที่สามของการเดินทาง :

 คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน 

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                          

                     

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มต้น 25,900

ราคาเด็ก 0-2 ปี ( ไม่เสริมเตียง )

7,000
พักเดี่ยว

 9,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com