ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ ไทเป ไถจง ผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย่หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์ไถจง ทัวร์ผูหลี่ ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์หมู่บ้านสายรุ้ง ทัวร์อุทยานเย่หลิ่ว ทัวร์ลอยโคมผิงซี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1A02 - 4D3N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ ชิลล์ ชิลล์ 4D3N (BR) Happy New Year 2020 ไทเป ตลาดกลางคืนซื่อหลิน หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ซีเหมินติง ร้านขนมพายสัปปะรด อุทยานเย่หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งกลอเรียเอ้าท์เลทท์ เมนูพิเศษ !! สเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน เสี่ยงหลงเปา กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น

Share

Share

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน BR062 (12.00-16.35) - ไทเป - เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - เข้าที่พัก

 วันที่สองของการเดินทาง :

 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - เมนูเสี่ยงหลงเปา - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - เข้าที่พัก (เค้าดาวน์ย่านตึกไทเป 101)

 วันที่สามของการเดินทาง : 

 ไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเย่หลิ่ว - เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด - ปล่อยโคมลอยผิงซี - ไถจง - ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง - เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เข้าที่พัก

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 ไถจง - ผูหลี่ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งกลอเรียเอ้าท์เลทท์ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ BR061 (22.30-01.25+1)

                         

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

29,900

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

26,900

พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

4,400


     
ทัวร์ประเทศไต้หวัน ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน จัดทัวร์ไต้หวัน ราคาทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ทัวร์ ไต้หวัน ท่องเที่ยว ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว เที่ยวไต้หวันอิสระ เที่ยวไต้หวันเจาะลึก เที่ยวไต้หวันแบส่วนตัว เที่ยวไต้หวันVIP ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ พระกระโดดกำแพง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านสีลูกกวาด ทัวร์ปล่อยโคมลอยผิงซี

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com