ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ อุทยานอาลีซาน เยหลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ไถจง ผูหลี่ เจียอี้ | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์อุทยานอาลีซาน ทัวร์เยหลิ่ว ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N

AS1A04 - 4D3N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ เที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเยหลิ่ว อุทยานอาลีซัน Happy New Year 2020 ทัวร์ไทเป ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์อุทยานอาลีซาน ทัวร์อุทยานเหยหลิ่ว ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว TAIWAN ไต้หวัน เมนูพิเศษ ... เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี สเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น

Share

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน TG634 (07.45-11.55) - ไถจง - ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง - เมนูเสี่ยวหลงเปา - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เข้าที่พัก

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไถจง - ผูหลี่ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - โบสถ์รองเท้าแก้ว - หมู่บ้านฮิโนกิ - เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน -เข้าที่พัก

 วันที่สามของการเดินทาง : 

 เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินป่าสนพันปี - เจียอี้ - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป - เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าที่พัก (อาบน้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) - เคาท์ดาวน์ย่านตึกไทเป 101

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ไทเป - วัดหลงซาน - อุทยานเย่หลิ่ว - เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด - ปล่อยโคมลอยผิงซี (2ท่าน/1โคม) - ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น - เข้าที่พัก

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ TG633 (13.55-16.50)

                       

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

35,500

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

32,500
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

6,000


     
สินค้าเกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com