ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ อุทยานอาลีซาน เยหลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ไถจง ผูหลี่ เจียอี้ | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์อุทยานอาลีซาน ทัวร์เยหลิ่ว ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1A04 - 4D3N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ เที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเยหลิ่ว อุทยานอาลีซัน Happy New Year 2020 ทัวร์ไทเป ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์อุทยานอาลีซาน ทัวร์อุทยานเหยหลิ่ว ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว TAIWAN ไต้หวัน เมนูพิเศษ ... เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี สเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น

Share

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน TG634 (07.45-11.55) - ไถจง - ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง - เมนูเสี่ยวหลงเปา - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เข้าที่พัก

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไถจง - ผูหลี่ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - โบสถ์รองเท้าแก้ว - หมู่บ้านฮิโนกิ - เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน -เข้าที่พัก

 วันที่สามของการเดินทาง : 

 เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินป่าสนพันปี - เจียอี้ - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป - เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าที่พัก (อาบน้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) - เคาท์ดาวน์ย่านตึกไทเป 101

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ไทเป - วัดหลงซาน - อุทยานเย่หลิ่ว - เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด - ปล่อยโคมลอยผิงซี (2ท่าน/1โคม) - ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น - เข้าที่พัก

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ TG633 (13.55-16.50)

                       

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

35,500

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

32,500
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

6,000


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com