เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล | ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี | ทัวร์สกีรีสอร์ท ทัวร์ซูวอน ทัวร์โซล ทัวร์เกาะนามิ ทัวร์ซูวอน ทัวร์เอเวอร์แลนด์ KOREA SKI WINTER 6D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS3A01 - 6D3N

KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน สกีรีสอร์ท เกาะนามิ ซูวอน เอเวอร์แลนด์ โซล พระราชวังเคียงบก เก็บสตอบอรี่ ศูนย์โสม โซลทาวน์เวอร์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก Teddy Bear Musuem คลองชองเกซอน หมู่บ้านอังกฤษ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก ดิวตี้ฟรี พาจูเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน พักสกีรีสอร์ท 1คืน โซล 2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  :  ทัวร์เกาหลี ก.พ 62 - มี.ค 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานดอนเมือง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง – สกีรีสอร์ท 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ลานสกีรีสอร์ท  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร)  - ไร่สตอบอรี่   COSMETIC SHOP-  SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน   

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE - ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง  

 วันที่ห้าของการเดินทาง : 

 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET - ท่าอากาศยานอินชอน

 วันที่หกของการเดินทาง : 

 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

                        

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น 15,888

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ / เดินทางท่านเดียว

4,500
ราคาเด็ก 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง

ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com