เกาหลี ชมซากุระยออิโดะ Sakura Festival เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล | ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี | ทัวร์ชมซากุระยออิโดะ ทัวร์เกาะนามิ ทัวร์เอเวอร์แลนด์ ทัวร์ซูวอน ทัวร์โซล Sakura Festival 6D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS3A02 - 6D3N

ทัวร์เกาหลี สีชมพู เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม Soyanggang Sky Walk พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก โซลเทาวน์เวอร์ เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Island วัดโชเกซา คลองชองเกชอน แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน พักซูวอน 1 คืน โซล 2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :  ทัวร์เกาหลี มี.ค 62 - พ.ค 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อินชอน-เกาะนามิ-เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม-Soyanggang Sky Walk

 วันที่สามของการเดินทาง :

 พระราชวังฮวาซองแฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island   

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง       

 วันที่ห้าของการเดินทาง : 

 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

 วันที่หกของการเดินทาง : 

 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง      

                           

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น 15,888

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ / เดินทางท่านเดียว

4,500
ราคาเด็ก 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง

ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com