โอซาก้า โตเกียว ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เกียวโต โอชิโนะฮักไก | ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว ทัวร์ชิราคาวาโกะ ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์เกียวโต ทัวร์โอชิโนะฮักไก Winter Osaka Tokyo 5D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS2A03 - 5D3N

มหัศจรรย์ญี่ปุ่น Super Golden Route Winter โอซาก้า โตเกียว 5วัน 3คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอชิโนะฮักไก โตเกียว โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท สุดคุ้ม!!! แช่ออนเซ็น Wi-Fi on bus ทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+บุฟเฟ่ต์BBQ มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว (สนามบินนาริตะ)โดยสายการบิน NokScoot (XW) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. บริการอาหารพร้อมน้ำดื่มบนเครื่องขาไป 1มื้อ

Share

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ก.พ 62 - มี.ค 62 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท - โอกากิ จ.กิฟุ 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 นากาโนะ – จ.ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ        

วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 นาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ                 

                      

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มต้น 25,900

ราคาเด็ก 0-2 ปี ( ไม่เสริมเตียง )

7,000
พักเดี่ยว

9,500


     
Powered by MakeWebEasy.com