แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน (เที่ยว1วัน-พัก2คืน-อาหาร1มื้อ) (JoyTour) | ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PKG1-AS4 - 3D2N

จองห้องพัก ฟรี !! รับ-ส่งสนามบิน + แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3D2N แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง แพ็คเกจเที่ยวฮ่องกงอิสระด้วยตัวเอง

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :
คณะเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน

 วันแรกของการเดินทาง   :   Check In โรงแรมฮ่องกง 

... น. ถึง สนามบิน Check Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออกประตู " Exit B"
      เจ้าหน้าที่ ถือป้าย ........... รอรับท่าน นำเข้าสู่ที่พัก ....................

 วันที่สองของการเดินทาง :  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ + ฟรี 1 รายการให้ท่านเลือก

เช้า  อาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
      นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง  หรือ รู้จักกันดีในนาม แชกงหมิว  หรือ วัดกังหัน วัดนี้ มีกังหันทองแองที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน กังหันแล้ว จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 
      เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง จี้ แหวน กังหัน ที่มีชื่อเสียงทั้งในฮ่องกงและประเทศไทย พร้อมชม ร้านหยก ซึ่งเป็นสิ้นค้า โอท็อป ท้องถิ่น ที่รู้จักกันในนาม ผีเซี๊ย หยกที่เชื่อกันว่า กินไม่รู้จัก ถ่ายรับอย่างเดียวไม่คาย
      จากนั้นนำท่านไหว้พระ ที่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการดูแลรักษาโรคภัยใขเจ็บ จึงได้ รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยทั้งหลาย
☆ ฟรี !! โปรแกรมเที่ยว เลือกได้ 1 รายการเท่านั้น 
☆ ฟรี ที่ 1 !! นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง โดยประมาณ 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง นำท่านสักการะ องศ์พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา เดินขึ้นบันไดเพื่อไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) 
☆ ฟรี ที่ 2 !! นำท่าน นั่งรถ Open Top Bus Tour : นั่งรถรอบเกาะเกาลูน ชมทัศนีย์ภาพตลอดสองข้างทางผ่านรถเปิดหลังคา ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จะสิ้นสุดลงที่ ตลาดเลดี้มาร์เก็ต ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
☆ ฟรี ที่ 3 !! ซิมการ์ด มูลค่า 48  HKD รับหลัง ซิตี้ทัวร์ 
☆ ฟรี ที่ 4 !! OLD TOWN CENTRAL สัมผัสกลิ่นอายแปลกใหม่ของฮ่องกงยุคเก่า ให้ท่านได้เดินสำรวจใจกลางย่านจากตะวันออกไปตะวันตก ค้นหามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสว่าเมืองเก่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคอนาคตได้อย่างไร 
(หมายเหตุ ฟรี  4 ไกด์อังกฤษ)
เย็น  เดินทางสู่ที่พัก ด้วยตัวเอง 

 วันที่สามของการเดินทาง :  อิสระ-ฮ่องกง -กรุงเทพฯ

... น. อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
... น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

                 

 

อัตราค่าบริการ

ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน

เริ่มต้น
3,999


     
Powered by MakeWebEasy.com