เกาหลี ชมดอกทิวทิป Everland Tulip Festival เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล | ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี | ทัวร์ชมดอกทิวทิป ทัวร์เกาะนามิ ทัวร์เอเวอร์แลนด์ ทัวร์ซูวอน ทัวร์โซล Everland Tulip Festival 6D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS3A03 - 6D3N

Wonderful Tulip เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Everland Tulip Festival 2019 เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม Soyanggang Sky Walk พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก โซลเทาวน์เวอร์ เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Island วัดโชเกซา คลองชองเกชอน แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์เกาหลี เม.ย 62 - พ.ค 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อินชอน – เกาะนามิ – เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

 วันที่ห้าของการเดินทาง : 

 ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET   

 วันที่หกของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง   

                          

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง

เริ่มต้น 14,888

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ( ไม่เสริมเตียง )

5,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com