มะละกา กัวลา ปุตตราจาย่า เก็นติ้ง มาเลเซีย 3D2N (FD)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS5B02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – อาณาจักร DUTCH SQUARE – ST PAUL HILL – มัสยิดเซรัต – ถนนคนเดิน YONGGER STREET

 วันที่สองของการเดินทาง :

 มะละกา – ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอีสตาน่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – ย่าน DATARAN MERDEKA – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)

11,999

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 / ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

11,999
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

10,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,000


     
Powered by MakeWebEasy.com