มหัศจรรย์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS7A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่

 วันที่สองของการเดินทาง :

 พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์

 วันที่สามของการเดินทาง :

 บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

32,999

ราคาเด็ก เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

32,499
ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

31,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,000


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com