ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน เที่ยวคุ้ม 4D3N (FD)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย

 วันที่สองของการเดินทาง :

 จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านผ้าไหม - บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ศูนย์สุขภาพแอนไอออน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านชา – ฉางซา

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ฉางซา – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

9,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,900


     
Powered by MakeWebEasy.com