ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน เที่ยวครบ 5D4N (FD)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจี้ย  

 วันที่สองของการเดินทาง :

 จางเจียเจี้ย – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง – ถนนซีปู้เจีย 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)–ทางเดินกระจก–ถ้ำประตูสวรรค์–พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา  

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ฉางซา – สนามบินดอนเมือง

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

21,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,000


     
Powered by MakeWebEasy.com