ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6D5N (MU)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A03

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ต้าลี่

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ต้าหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้อปปิ้ง 

 วันที่หกของการเดินทาง :

 คุนหมิง –  วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

23,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,900


     
Powered by MakeWebEasy.com