ทัวร์เฉิงตู จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์ พัก 5 ดาว 6D4N (MU)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A04

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว  

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) – ฉวนจู่ซื่อ

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) – พักโรงแรม 5 ดาวอาบน้ำแร่ 

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก    

 วันที่หกของการเดินทาง :

 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่ – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

22,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,900


     
Powered by MakeWebEasy.com