มหานครฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5D4N (FD)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A05

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ถ้ำฝูหยง (ขึ้น-ลงกระเช้า)

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)

 วันที่สามของการเดินทาง :

 อู่หลง – ฉงชิ่ง –เมืองโบราณฉือชี่โข่ว – หงหย้าต้ง – ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง 

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 นครฉงชิ่ง -  ต้าจู๋ – แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) – นครฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง)

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

23,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,900


     
Powered by MakeWebEasy.com