โปรโมชั่น !! เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 6D4N (XJ)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS9A06

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานดอนเมือง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - อู๋ซี – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว

 วันที่สามของการเดินทาง :

 พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ) – อู๋ซี – หังโจว – สวนใบชา   

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค  

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า   

 วันที่หกของการเดินทาง :

 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

19,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,500


     
Powered by MakeWebEasy.com