ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ปาทัน โภครา 4D3N (SL)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS10A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) – มหาเจดีย์โพธินาถ – สถูปสวยัมภูนาถ – เมืองปาทัน (จตุรัสปาทันดูร์บาร์,พระราชวัง,วัดทองคำ,วัดพระกฤษณะ,วัดฑเลจูบาวาณี) – ย่านทาเมล               

 วันที่สองของการเดินทาง :

 กาฐมาณฑุ – เมืองโภครา – หมู่บ้านบันดิปูร์ – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ชมวิวเขาซารางก็อต – ► Special Option “Paragliding” Or Special Option ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเขาเอเวอร์เรสต์ ◄ – น้ำตกเดวิส,ค่ายอพยพชาวทิเบต,แม่น้ำเซติ – เมืองกาฐมาณฑุ – โชว์ระบำเนปาล

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เมืองกาฐมาณฑุ –  (จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์,กาฐมาณฑป,วัดกุมารี,หนุมานโดการ์) – วัดปศุปฏินารถ – สนามบินตรีภูวัน – สนามบินดอนเมือง

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

16,661
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500


     
Powered by MakeWebEasy.com