ทัวร์เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู 4D3N (SL)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS10A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain)

 วันที่สองของการเดินทาง :

 บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล                                  

 วันที่สามของการเดินทาง :

 โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

19,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500


     
Powered by MakeWebEasy.com