ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8D5N (TK)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS11A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานอิสตันบูล- ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช

 วันที่สามของการเดินทาง :

 อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque–ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์   

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 อิซเมียร์- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย- คาราวานสไลน์–นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)

 วันที่หกของการเดินทาง :

 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง –คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค– Jewellery Shop - กรุงอังการา 

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 อังการา – กรุงอิสตันบูล –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส–Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล

 วันที่แปดของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

36,888
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,500


     
Powered by MakeWebEasy.com