พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด | ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า | ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่าไหว้พระ 9 วัด 2D1N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN1A01 - 2D1N

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ9วัด ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี .. เจดีย์มหาวิชยะ ..วัดพระหินอ่อน .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร*** Yangon holy 9 Yangon โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :  ทัวร์พม่า มี.ค 62 - ก.ย 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ไหว้พระ 4 วัด - พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไหว้พระ 5 วัด - ขอพรนัตโบโบยี (เทพทันใจ) – วัดพระบารมี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระวัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ( พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

เริ่มต้น 7,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,999


     
Powered by MakeWebEasy.com