พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน | ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน | ทัวร์พม่าไหว้พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N (8M)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN1A02 - 3D2N

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟ่ต์ชาบู

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :   ทัวร์พม่า ก.พ 62 - มี.ค 62 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ - คินปุนแคมป์(เชิงเขาไจ้เที่ยว) - พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock)

 วันที่สองของการเดินทาง :

 วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต หรือ ตลาดโบโจ๊ก - กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น 12,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,500


     
Powered by MakeWebEasy.com