ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N (PG)

รหัสสินค้า : IN2A01

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : เวียดนาม

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –เว้–พระราชวังเว้–ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เจดีย์เทียนมู่–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ฮอยอัน–กระเช้าบานาฮิลล์–บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)–ดานัง–วัดลินห์อึ๋ง– สะพานมังกร

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

10,888
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

IN1A02 - 3D2N

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟ่ต์ชาบู

 
฿ 12,999 ฿ 12,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com