ทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4D3N (SL)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN2A03

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ-ฮานอย –วัดเฉินก๊วก -ซาปา –โบสถ์หินที่เก่าแก่– ตลาดไนต์เมืองซาปา

 วันที่สองของการเดินทาง :

 นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ซาปา – ลาวไก – ฮานอย –สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี–เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

12,899
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,900


     
Powered by MakeWebEasy.com