กัมพูชา นครวัด-นครธม 2D1N (WE)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN3A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด

                          

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)

9,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,000


     
Powered by MakeWebEasy.com