หลวงพระบาง ทริปไหว้พระ 9 วัด 3D2N (QV)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN4A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - วัดพระบาทใต้ - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - วัดป่าฮวก - พระธาตุพูสี

 วันที่สามของการเดินทาง :

 หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

10,888
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500


     
Powered by MakeWebEasy.com